Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Gawryś-Mazurkiewicz

12-12-2023

11 grudnia 2023 roku na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gawryś-Mazurkiewicz pt. „Przeżywane, mówione, pisane. Wspomnienia Oli Watowej w świetle krytyki genetycznej”.
Obrona została przeprowadzona przez Komisję w składzie:
Przewodniczący: dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ
Promotor: prof. dr hab. Józef Olejniczak
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rosiek, Uniwersytet Gdański (online) oraz dr hab. Mateusz Antoniuk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Członkowie: prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr hab. Monika Ładoń, prof. UŚ, dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka, prof. UŚ, dr hab. Mariusz Jochemczyk, prof. UŚ.
Doktorantce w tym ważnym dniu towarzyszyli przyjaciele, rodzina, bliscy i współpracownicy ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Praca została oceniona niezwykle wysoko, podobnie jak sposób zaprezentowania najważniejszych tez rozprawy oraz przedstawienia obranego przez mgr A. Gawryś-Mazurkiewicz stanowiska.