Publikacje Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ jest jednostką Uniwersytetu Śląskiego, która od prawie 30 lat prowadzi zajęcia, kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu języka polskiego jako obcego, polskiej literatury, kultury, wiedzy o Polsce. Zajęcia te skierowane są do obcokrajowców (zarówno tych przebywających w naszym kraju, jak i mieszkających poza jego granicami) oraz Polonii i Polaków mieszkających na stałe poza Polską. Pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej mają wieloletnie, różnorodne doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego lub drugiego (również w środowisku obcojęzycznym), zajmują się metodyką nauczania języka, literatury i kultury polskiej jako ojczystej i jako obcej, są autorami podręczników, pomocy dydaktycznych i multimedialnych do nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego, których bogaty wybór znajduje się na niniejszej stronie. Należy także zaznaczyć, że autorzy i współautorzy tych publikacji są specjalistami nie tylko w dziedzinie glottodydaktyki, ale także takich dyscyplin, jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, metodyka nauczania języka polskiego jako ojczystego, co gwarantuje wieloaspektowe ujęcie przedstawiania poruszanej problematyki i otwartość dyskursu oraz proponowanych rozwiązań metodycznych. Kilkoro wykładowców to także członkowie czy egzaminatorzy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, pracownicy powoływani są jako eksperci do opiniowania dokumentów i projektów związanych z kwestiami nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego, wymienić tu można chociażby opiniowanie projektu podstawy programowej dla szkół polskich działających poza krajem. Lektorzy są zapraszani do wygłaszania wykładów i przeprowadzania warsztatów dla nauczycieli pracujących za granicą przez ORPEG, placówki dyplomatyczne, które organizują różnego rodzaju kursy czy przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Bogate doświadczenie pracowników i współpracowników Szkoły sprawia, że publikacje wydawane w seriach redagowanych i prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ i Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ są cenione i wykorzystywane w trakcie zajęć lektoratowych, wykładów, seminariów i spotkań metodycznych przez szerokie grono odbiorców – zarówno studentów, jak i wykładowców oraz kandydatów na przyszłych lektorów języka polskiego jako obcego.

Spis alfabetyczny wg autorów Spis alfabetyczny wg tytułów Podręczniki kursowe do języka polskiego jako obcego Podręczniki dod. i zbiory ćwiczeń
Podręczniki do nauczania kultury Multimedia Gry edukacyjne Tabele i plansze
Nauczanie i promocja języka polskiego Seria „Czytaj po polsku” Seria „Sztuka i rzemiosło” Seria „Literatura polska w świecie”
Seria biblioteka „Postscriptum Polonistycznego” Seria „Adaptacje” Inne prace Polonistyka na początku XXI wieku
Seria „Leksykon Polski” W Kręgu Języków i Kultur