Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice

Red. Szałasta-Rogowska Bożena

Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Katowice 2010

 

 

Szkice zamieszczone w tomie dotyczą szeroko zakrojonych zagadnień literatury polskiej w Kanadzie. Autorzy artykułów podejmują próbę zrekonstruowania obrazu tej literatury, rozpoznania i opisania najważniejszych jej aspektów, przewartościowania istniejących ustaleń, przyjrzenia się tej twórczości z nowej perspektywy, często też zweryfikowania mitu Kanady utożsamianej z piękną krainą „pachnącą żywicą”. Kanada, której dzisiejsza rzeczywistość nie zawsze przypomina wyidealizowaną Fiedlerowską wizję, wciąż jednak fascynuje i przyciąga.

SPIS TREŚCI

PERSPEKTYWA INTERKONTYNENTALNA

ROMAN SABO: Przeobrażenia emigranckiej tożsamości
MAREK WĘGIERSKI: Pisarze polskiego pochodzenia w Kanadzie (rekonesans)

POETYCKIE IDIOLEKTY

MARIAN KISIEL: Spotkanie z Kanadą. O jednym wierszu Zofii Bohdanowiczowej
JAN WOLSKI: Poeci „polskiego” Toronto
JOANNA KISIEL: „Szelest skrzydeł nocy”. O poezji Aleksandra Rybczyńskiego
JUSTYNA BUDZIK: „Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle jeszcze tam już nieobecni” – poezja Edwarda Zymana
ZENON OŻÓG: Modlitwy w utworach polskich poetów w Kanadzie (wybrane przykłady)
BEATA TARNOWSKA: „Tam gdzie bochenki chleba są nadziewane ładunkiem eksplozji”. Obraz Bliskiego Wschodu w twórczości Andrzeja Bursy
ZBIGNIEW ANDRES: Z Kanady do Polski. O poezji Floriana Śmiei
GRAŻYNA MAROSZCZUK: „Rzeczywiste i możliwe” – rozmowy z Florianem Śmieją
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG: Tradycja i powinności pisarza. Janusz Artur Ihnatowicz „Z listów do przyjaciela”
MAGDALENA BOCZKOWSKA: „Bez umiaru słowa” – świat poetycki Marii Magdaleny Rudiuk
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Spod kobiecego pióra – o poezji Danuty Ireny Bieńkowskiej

BOGDAN CZAYKOWSKI I WACŁAW IWANIUK

ANDRZEJ BUSZA: O poezji naiwnej i sentymentalnej: Schiller, Czaykowski i Czerniawski
MAGDALENA RABIZO-BIREK: Nad „Uczuciami” Bogdana Czaykowskiego. Uwagi o pewnym pisarskim projekcie
IZABELA GODLEWSKA: „Forma przymierzania do doskonałości” – Bogdana Czaykowskiego poglądy na rolę poezji
JAN PIOTROWIAK: W stronę mistyki? Poetyckie epifanie Bogdana Czaykowskiego
JANUSZ PASTERSKI: Od „dwuzwierciadła” do ziemi-ojczyzny. Z problemów dwukulturowości w poezji Bogdana Czaykowskiego
BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: „Czy śpieszysz się do lutni / Czy uciekasz przed mrokiem” – o twórczości Bogdana Czaykowskiego
ROBERT MIELHORSKI: Nominacyjna funkcja przestrzeni w poezji Wacława Iwaniuka i Bogdana Czaykowskiego
JERZY PASZEK: Wacław Iwaniuk w kręgu podejrzeń
JAN WOLSKI: Wacław Iwaniuk już nie podejrzany a przejrzany (na wylot – prawie). Panu Profesorowi Jerzemu Paszkowi odpór w procesie poszlakowym dany

NARRACJE KANADYJSKIE

BEATA NOWACKA: Mit Kanady w powieści i biografii Melchiora Wańkowicza
IRENEUSZ SZARYCZ: Portret emigracji polskiej w zbiorze opowiadań Aleksandry Ziółkowskiej „Dreams and Reality” („Marzenia i rzeczywistość”)
JADWIGA WARCHOŁ: Autobiograficzne utwory Alicji Poznańskiej-Parizeau (1927/30–1990), czyli Kanada pachnąca polskością á la française
BOŻENA KARWOWSKA: „Konieczne kłamstwa” Ewy Stachniak – refleksja o literackim mediowaniu tożsamości imigrantki
JANUSZ KRYSZAK: Adama Tomaszewskiego dialog z ruchomym światem
JOLANTA PASTERSKA: Oswajanie Kanady. Asymilacja emigranta we wspomnieniach Adama Tomaszewskiego