Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1

Achtelik Aleksandra, Hajduk-Gawron Wioletta, Madeja Agnieszka, Świątek Magdalena

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2012 (wyd. I, 2009)

Książka składa się z dwóch części – ćwiczeniowej oraz testowej – i jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie progowym. Pozwala na zapoznanie się z typami zadań, które przewidziane są dla poziomu B1, umożliwia przyswojenie technik ich wykonywania, uczy zarządzania czasem oraz uzmysławia braki w zakresie poszczególnych sprawności. Publikacja stanowi także zbiór materiałów pomocnych dla nauczycieli – zawiera ćwiczenia doskonalące wszystkie kompetencje językowe, przykładowe testy, klucze do zadań oraz transkrypcje nagrań.

Fragment zawartości:

Accessibility