Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym

Kita Małgorzata, Skudrzyk Aldona

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2009 (wyd. I, 2002)

Nasza książka powstawała z myślą o osobach uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym. Tych zatem, dla których celem przestało już być osiągnięcie sprawności gramatycznej i komunikacyjnej w posługiwaniu się językiem polskim, sprawności te bowiem już posiedli. Jednakże krąg jej odbiorców nie jest ograniczony. Podręcznik powinien trafić także do studentów polonistyki, dziennikarstwa, zarządzania. Można go bowiem wykorzystywać na zajęciach z leksykologii, semantyki, stylistyki, onomastyki, kultury języka.

Przykładowe zadanie:

Przeczytaj następujące teksty. Spróbuj wskazać własne przykłady potwierdzające stanowisko autorów.

Żyć na co dzień w dwóch różnych językach to znaczy żyć w dwóch różnych przestrzeniach socjosemantycznych. Przechodzenie z jednego języka w drugi i na odwrót jest podobne do podróżowania między dwoma rożnymi światami. W gruncie rzeczy znaczy to o wiele więcej, gdyż zmieniając przestrzeń socjosemantyczną, w której się poruszamy, zmieniamy nie tylko nasze otoczenie, ale także naszą własną skórę (a może nawet i duszę). (Anna Wierzbicka: Podwójne życie człowieka dwujęzycznego)

Wnikając w ducha obcego języka, mamy nieodmienne wrażenie wkraczania w świat nowy, w świat, który ma swoją własną strukturę intelektualną. Przypomina to podróż odkrywczą po obcym kraju, a największą korzyścią, jaką odnosimy z tej podróży, jest to, że nauczyliśmy się patrzeć na nasz język ojczysty w nowym świetle. (Ernst Cassirer)

Celem jest mówić płynnie, choć w języku, który do końca będzie obcy. Ale co to znaczy mówić płynnie? To raczej mieć wzgląd na słuchacza, niż przełamywać sztywność tej wyschłej tektury, języka w nietutejszej gębie. (Stanisław Barańczak: Ze wstępu do rozmówek)

Całość do pobrania w wersji PDF: rebus.us.edu.pl › Kita_Czlowiek_i_jego_swiat_w_slowach

Accessibility