Polonistyka na początku XXI wieku

 

Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy. Red. nauk. całości: Jolanta Tambor

 

 

T. 1. Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. Red. nauk.: Romuald Cudak, Karolina Pospiszil
Zobacz publikację (PDF)


T. 2. Literatura (i kultura) polska w świecie. Red. nauk.: cz. 1: Romuald Cudak, Karolina Pospiszil, cz. 2: Agnieszka Tambor, Agata Rudzińska
Zobacz publikację (PDF)


T. 3. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim – teoria i praktyka. Red. nauk.: Marcin Maciołek
Zobacz publikację (PDF)


T. 4. Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka. Red. nauk.: Jolanta Tambor
Zobacz publikację (PDF)


T. 5. W kręgu (glotto)dydaktyki. Red. nauk.: Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń
Zobacz publikację (PDF)


T. 6. Języki i kultury w kontakcie. Red. nauk.: Jagna Malejka
Zobacz publikację (PDF)