Adaptacje II. Transfery kulturowe. Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”. Tom 5.

Red. Hajduk-Gawron Wioletta

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2015

 
 

Tom zawiera teksty wygłoszone podczas konferencji Adaptacje II, która odbyła się w Katowicach 27-28 listopada 2014 roku. Artykuły koncentrują się wokół procesów adaptacji rozumianych jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów wzbogaconych o transfery kulturowe.

SPIS TREŚCI:

ADAPTACJE LITERACKIE
BOGUSŁAWA BODZIOCH-BRYŁA: Gry w literaturę. Literackie paralele audiowizualne jako wynik konwergencji literatury i nowych mediów
ALEKSANDRA MOCHOCKA: Polskie gry planszowe oparte na utworach literackich – rekonesans
KATARZYNA FRUKACZ: Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy adaptacyjne
ANETA KLISZCZ: Lizzie Bennet Diaries – Austen doby konwergencji
ANNA WRÓBLEWSKA: Współczesne adaptacje powieści Jane Austen. Lizzie Bennet Diaries jako narracja transmedialna

ADAPTACJE FANTASTYCZNE
KATARZYNA FLORENCKA: Wiedźmina Geralta podróż z Zachodu: transfery kulturowe w cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego i serii gier komputerowych Wiedźmin
EWA DRAB: Między zmyślonym a obcym. O transferze kulturowym w przekładzie literatury fantasy
MATEUSZ PORADECKI: Elfy i krasnoludy – adaptacje tolkienowskich ras
NATALIA LEMANN: Polski steampunk – zaadaptować historię, adaptując konwencję

TRANSFERY KULTUROWE
KATARZYNA TREFLER: Między sacrum a profanum. Ewangelizacyjne memy internetowe jako przykład transgresji
MAŁGORZATA MAŁOLEPSZA: Transfer niemieckiego słownictwa do języka Polonii w Niemczech jako przykład adaptacji kulturowej
OLGA PAVLIUK (PAWLUK): Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych, w tym Polaków, na początku XXI wieku (na przykładzie obwodu zaporoskiego)
ANNA WOŹNIAK: Co media zmieniają w naszym życiu? O adaptacjach kulturowych w społecznościach lokalnych

TRANSFERY W SZTUCE (FILM, TEATR, OPERA)
MAGDALENA KEMPNA-PIENIĄŻEK: Polskie adaptacje estetyki noir i neo-noir – rekonesans historyczny
MAŁGORZATA SOKALSKA: Między miłością a śmiercią. Filmowe transfery Tristana i Izoldy Richarda Wagnera
TOMASZ KACZMAREK: Na pograniczu kultur: polski teatr ekspresjonistyczny a sekularyzacja motywów biblijnych
LILIANNA DORAK-WOJAKOWSKA: Między słowem a obrazem. Kulturowe aspekty procesu adaptacji scenicznej Boskiej komedii w teatrze narracji plastycznej Józefa Szajny
MAŁGORZATA WIELGOSZ: Koncepcja Bertolta Brechta pośrednikiem łączącym teatr chiński z zachodnim. Transfery kulturowe w Turandot w reżyserii Waldemara Wilhelma
SEBASTIAN ZACHAROW: Kiedy król przestaje tańczyć – o wpływie opery włoskiej na francuską estetykę
LESZEK KARCZEWSKI: Ekfraza i French Theory

TRANSFERY W (GLOTTO)DYDAKTYCE
ANNA PAPIEŻ: O wybranych związkach frazeologicznych jako nośnikach wspólnej wiedzy kulturowej. Wskazówki dla glottodydaktyki
ANNA ŚLÓSARZ: Intermedialność w nauczaniu języka angielskiego. Australia 2009–2014
MAŁGORZATA WÓJCIK-DUDEK: Transfery Zagłady. Przypadek Kotki Brygidy Joanny Rudniańskiej
KAMILA CZAJA: Jak „sprzedać” romantyzm innej drużynie. Dwa wiersze o szkolnych próbach transferu

TRANSLATOLOGIA
JAKUB CZERNIK: „Ludzie przetłumaczeni”. Anglojęzyczna literatura indyjska i problemy adaptacji kulturowej
PIOTR BIŁOS: Znak samoświadomy, czyli francuska szkoła translatologii (Antoine Berman, Henri Meschonnic)

VARIA
(KS.) JAROSŁAW BABIŃSKI: Polsko-niemiecki transfer kulturowy na przykładzie twórczości ks. Franciszka Sawickiego
TOMASZ WIŚNIEWSKI: Uniwersalizm Cerkwi prawosławnej w II RP a problem „Polaków prawosławnych”