Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”. Tom 2. Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej

Mikoś Michał J., oprac. Smereczniak Małgorzata

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2012

Książka jest próbą opisania fenomenu obecności języka polskiego i literatury polskiej w świecie ze szczególnym uwypukleniem zjawisk zachodzących w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii. Wobec omawianych zagadnień zaproponowano ujęcie statystyczne na szerokim tle historycznym, pokazano także przenikanie się historii polskiej emigracji i dziejów Stanów Zjednoczonych. Książka godna polecenia zarówno dla polonistów amerykańskich, jak i krajowych.

SPIS TREŚCI

BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: Pasja Hermesa
MICHAŁ J. MIKOŚ: Rys historyczny
MICHAŁ J. MIKOŚ: Obecność literatury polskiej w Ameryce Północnej i Anglii
MICHAŁ J. MIKOŚ: Bibliografia tłumaczeń z literatury polskiej na angielski
MICHAŁ J. MIKOŚ: Synowie Hermesa: północnoamerykańscy tłumacze literatury polskiej
MICHAŁ J. MIKOŚ: Miłosz – tłumacz poezji polskiej na język angielski
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Posłowie
Nota wydawnicza

Accessibility