Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”. Tom 9. Komunikacja ponad granicami. Prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie

Red. Czempka-Wewióra Maria, Kalisz Aleksandra, Ślawska Magdalena

Wydawnictwo „Gnome”

Katowice 2019

 

Tom dedykowany profesor Małgorzacie Kicie przygotowali przyjaciele Jubilatki – uczeni, współpracownicy i uczniowie zainspirowani Jej pracami. Swoimi tekstami chcieli uczcić Jej wkład w rozwój polskiego językoznawstwa. Zebrane artykuły w sposób wielowymiarowy przedstawiają tytułową komunikację, tym samym uwypuklając transdyscyplinarne podejście do nauki samej Badaczki.

SPIS TREŚCI

Wielogłosowa sylwetka Profesor Małgorzaty Kity

Bibliografia prac Profesor Małgorzaty Kity

 

Komunikacja a media

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz: Telewizyjny wywiad zwierzeniowy. O dialogach medialnych i zwierzeniach w pracach naukowych Profesor Małgorzaty Kity

Małgorzata Marcjanik: Współczesny wywiad prasowy – ewolucja form grzeczności

Monika Worsowicz: Język w służbie iluzji. O ogólnotematycznej prasie poradnikowej dla kobiet

Grażyna Stachyra: Liminalne tropy językowej komunikacji w radiowej audycji towarzyszącej. Perspektywa mediolingwistyczna radia w pracy

Bogusław Skowronek: Media społecznościowe – nowe oblicze komunikacji medialnej?

Stanisław Michalczyk: Informacja – podstawowe zadanie komunikowania medialnego

Iwona Loewe: Użytkowanie mediów. Raport z badań

 

Komunikacja a literatura

Maria Wojtak: „Weselne” (nie)dopasowania komunikacyjne

Barbara Bogołębska: Między blogiem a literaturą

Barbara Kudra: „Komponowanie sensu” w piosenkach Wojciecha Młynarskiego – zabiegi sensotwórcze

 

Komunikacja a kontekst społeczny

Bożena Witosz: „Coming out” rodzin nieheteroseksualnych w przestrzeni genologicznej i dyskursowej

Magdalena Steciąg: Kobiety na demonstracji publicznej: obywatelski „coming out”?

Maria Czempka-Wewióra, Magdalena Ślawska: Analiza wywiadu prasowego w kontekście interakcjonizmu Małgorzaty Kity (przypadek #Metoo)

Danuta Kępa-Figura: Obcy (czyli wróg) – narracja o wrogu jako narzędzie oddziaływania nakłaniającego w dyskursie publicznym

Andrzej Charciarek: Korpusy lingwistyczne w badaniach nad dyskursem politycznym

Małgorzata Karwatowska: Wstyd w kontekście „kultury obnażania” (na materiale ankietowym)

 

Badania nad językiem

Aldona Skudrzyk: Jeszcze o potoczności, czyli myśleć horyzontalnie

Bernadeta Niesporek-Szamburska: Dzieci, nabywanie języka a media

Ewa Jędrzejko: Predykacja peryfrastyczna wśród innych modeli predykacji złożonej

Renarda Lebda: Jeszcze trudniejszy dialog (poszukiwanie sprawcy)

 

 

Accessibility