Czytaj po polsku. Tom 04. Stefan Żeromski „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony…”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom A2)

Oprac. Szol Agnieszka, red. serii Cudak Romuald, Hajduk-Gawron Wioletta, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2015 (wyd. I, 2004)

     

Pierwszy tekst opowiada o młodej nauczycielce, Stasi, która realizując pozytywistyczne hasło „pracy u podstaw”, wyruszyła na wieś, by uczyć dzieci. Tematyka tej historii stała się podstawą do doskonalenia umiejętności relacjonowania wydarzeń z przeszłości. Służą temu liczne ćwiczenia gramatyczne, leksykalne i komunikacyjne. Z kolei Rozdziobią nas kruki, wrony… to historia śmierci jednego z ostatnich żołnierzy walczących w powstaniu styczniowym. To opowieść o wymowie politycznej i społecznej, jej treść z pewnością będzie atrakcyjna dla studentów interesujących się historią Polski lub sztuką militarną. W części ćwiczeniowej znajdują się m.in. ćwiczenia leksykalne oraz gramatyczne utrwalające użycie czasu przeszłego czy zastosowanie przyimków.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA

*SIŁACZKA
1. Proszę wpisać czasowniki w czasie przeszłym.
Wzór: Panna Stasia ………… (pisać) fizykę dla ludu. Panna Stasia pisała fizykę dla ludu.

Doktor Paweł ………. (iść) do domu i myślał o pannie Stanisławie. Ona ………. (być) biedną studentką. Poznał ją u znajomych. Znajomi ………. (być) społecznikami i bardzo dobrymi ludźmi. Paweł i Stasia długo ………. (rozmawiać). Z domu znajomych ………. (wyjść) razem.
Potem Stasia ………. (wyjechać) do Wielkopolski, a Paweł do Obrzydłówka.. Wiele lat się nie ………. (widzieć). Pewnego dnia doktor Paweł ………. (pojechać) do chorej nauczycielki…

2. Jak myślisz, jak wyglądałaby rozmowa Stasi i Pawła, gdyby mogli porozmawiać? Proszę napisać dialog:

Stasia: Paweł! To Ty?! Co ………………………………………………………………………………………….. ?
Paweł: ……………………………………………………………………………………………………………………….?
Stasia: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Paweł: Przepraszam, ……………………………………………………………………………………………………..

*ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI, WRONY…
1. Proszę połączyć czasowniki z rzeczownikami (proszę posłużyć się tekstem), a następnie napisać zdania.
Wzór: Chłop nie zabił konia nożem.

nóż  droga  brzeg  broń  bagnet  przebić  zabić  biec  iść  ukryć

2. Czy pamiętasz tekst? Proszę wpisać przyimki w odpowiednie miejsca w tekście.

pod, w, na, do, z, od, o, ze, w, pod, przy, na, do, na

Winrych szedł ………. lasem. Miał ………. sobie zniszczone ubranie. Prowadził konie, które ciągnęły wóz, a ………. nim, ………. sianem była ukryta broń. Winrych jechał ………. oddziału powstańców, którzy walczyli ………. niepodległość ziem polskich. Winrych często pożyczał konie ………. biednego szlachcica.
Nagle Winrych spotkał żołnierzy rosyjskich. Jeden ………. żołnierzy strzelił mu ………………………… głowę.
Potem przyszedł biedny chłop. Myślał, że znajdzie ………. zwłokach jedzenie. Chłop zdjął skórę ………. zdechłego konia. Potem ………. dołu ………. polu chłop wrzucił zwłoki Winrycha i jednego konia. Drugi koń smutny patrzył ………. stronę zwłok Winrycha.

Accessibility