Czytaj po polsku. Tom 10. Olga Tokarczuk „Szafa”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom B2/C1)

Oprac. Szałasta-Rogowska Bożena, red. serii Cudak Romuald, Hajduk-Gawron Wioletta, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2015

   

Ukazujący się w serii Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego tom Szafa Olgi Tokarczuk, opracowany przez Bożenę Szałastę-Rogowską, skierowany jest do osób uczących się języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B2) oraz zaawansowanym (C1). Z książeczki tej mogą korzystać zarówno studenci, chcący samodzielnie doskonalić swój język, jak i nauczyciele podczas pracy z grupą lektoratową. Tom zawiera sylwetkę twórczą Olgi Tokarczuk, krótkie streszczenie opowiadania oraz pełny, oryginalny jego tekst, opatrzony słowniczkiem, objaśniającym trudniejsze słowa i zwroty, na które może natrafić czytelnik w trakcie lektury. Z kolei część ćwiczeniowa podzielona, jak zwykle w tej serii, na partię Przygotowanie do lektury oraz Po przeczytaniu, została wzbogacona w niniejszym tomie między innymi o ćwiczenia wspomagające analizę i interpretację tekstu literackiego oraz wzbogacające jego konteksty kulturowe.

Przykładowe ćwiczenie:

Proszę na podstawie tekstu (zgodnie z zaczerpniętymi z niego informacjami) dokończyć zdania:

1. Transport szafy z komisu do domu był dość kłopotliwy, bo trzeba było wiązać mebel sznurkiem w czasie jazdy.
2. Szczepionka z terpentyny miała ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
3. Pierwszy wspólny sen bohaterów był …………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
4. Szafa otworzyła się przed kobietą, kiedy ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………
5. Kobieta weszła do szafy i ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
6. Którejś nocy kobieta obudziła się i ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
7. Od kiedy bohaterowie zamieszkali w szafie ich mieszkanie ……………………………………………………………………………………………………………………

Accessibility