Czytaj po polsku. Tom 12. Jacek Hugo-Bader „Maską w stronę wiatru”. Włodzimierz Nowak „Radiobudzik pani Mohs”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1/C2)

Oprac. Frukacz Katarzyna, red. serii Cudak Romuald, Hajduk-Gawron Wioletta, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2016

Obydwa prezentowane teksty stanowią opracowane fragmenty polskich reportaży dostosowane do potrzeb obcokrajowców będących na najwyższym poziomie zaawansowania językowego. Tom doskonale sprawdzi się na zajęciach lektoratowych z języka polskiego jako obcego, szczególnie tych o tematyce oscylującej wokół ekonomii, polityki, gospodarki, pracy i opieki socjalnej. Wszystkie zadania wykorzystują materiał gramatyczny i leksykalny użyty w literackim pierwowzorze. Zastosowano również odnośniki do tekstu poprzez podanie numeru wersu opowiadania, co jeszcze bardziej łączy lekturę z ćwiczeniami. Oprócz właściwych dla serii ćwiczeń rozwijających kompetencje gramatyczne i leksykalne, w tomie znalazł się osobny zestaw zadań poświęconych polskiemu reportażowi, jego budowie.

Fragment zawartości:

Accessibility