Czytaj po polsku. Tom 15. Sławomir Mrożek „Na pełnym morzu. List w butelce”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych(poziom B1-B2)

Oprac. Wacławek Maria, red. serii Cudak Romuald, Hajduk-Gawron Wioletta, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2022

Ukazująca się w serii Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego tom Sławomira Mrożka Na pełnym morzu. List w butelce, opracowany przez Marię Wacławek, skierowany jest do osób uczących się języka polskiego na poziomach biegłości językowej B1/B2. Książka zawiera krótką notkę biograficzną o autorze, zarys tematyki utworów (w językach polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, portugalskim i chińskim), lekko skrócony tekst jednoaktówki pt. Na pełnym morzu  oraz oryginalny tekst opowiadania pt. List w butelce. Oba teksty zostały uzupełnione przypisami objaśniającymi trudniejsze słownictwo. Utwory Mrożka są obudowane propozycjami różnorodnych ćwiczeń rozwijających kompetencje językowe, literackie i kulturowe. Zdania wykorzystują materiał gramatyczny i leksykalny użyty w literackich pierwowzorach, a także szereg treści pozwalających na szerokie spojrzenie na opracowane teksty. Na końcu jest klucz do ćwiczeń. Tom doskonale sprawdzi się zarówno podczas zajęć prowadzonych w grupie, jak i w nauce samodzielnej.

Egzemplarz bezpłatny (pdf)