Literatura polska w świecie. Tom I. Zagadnienia recepcji i odbioru

Red. Cudak Romuald

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2006

Całość do pobrania

Na zawartość niniejszego tomu składają się teksty będące większością referatów, jakie zostały wygłoszone na międzynarodowej konferencji poświęconej obecności literatury polskiej w świecie. Konferencja, zatytułowana podobnie jak tom: Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, odbyła się w dniach 16-18 maja 2005 roku. Została zorganizowana w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez Szkołę Języka i Kultury polskiej oraz Międzyinstytutową Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie. Asumptem do zorganizowania konferencji była piętnasta rocznica istnienia Szkoły oraz inauguracja działalności Pracowni, jednakże szczególnie istotnym elementem był oczywiście zakres badań podejmowanych przez obie instytucje, skoncentrowany właśnie na badaniu recepcji literatury polskiej w świecie. (więcej…)

SPIS TREŚCI:
Słowo od redaktora

ZAGADNIENIA OGÓLNE
PIOTR WILCZEK: Czy istnieje kanon literatury polskiej?
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Lektura obowiązkowa i co ponadto? O obecności i nieobecności literatury polskiej poza krajem

RECEPCJA LITERATURY POLSKIEJ
MAŁGORZATA ANNA PACKALEN: Polskość, europejskość czy uniwersalizm? Literatura polska w kontekście szwedzkich kodów kulturowych
WIKTOR CHORIEW: Powojenna literatura polska w oczach rosyjskiego polonisty
MICHAŁ KOPCZYK: Rozmowa z dystansu. Literatura polska w niepodległej Słowenii (rekonesans)
NIKOLAJ JEŽ: „W świecie polskiego piśmiennictwa budzi się teraz nowe życie”
TERESA DALECKA: Recepcja literatury polskiej na Litwie w ostatnim piętnastoleciu. Casus przekładów
KRZYSZTOF KRASUSKI: Recepcja literatury polskiej na Słowacji
ISKRA LIKOMANOWA: Obecność literatury polskiej w Bułgarii
JAN WOLSKI: Polska w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Przyczynek
ELWIRA JEGLIŃSKA: Literatura polska w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych XIX wieku z perspektywy emigracji popowstaniowej

RECEPCJA TWÓRCÓW I DZIEŁ
LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY: Współczesny dramat polski na Węgrzech w zarysie
ELWIRA M. GROSSMAN: Trudna obecność polskiego dramatu na scenach brytyjskich po roku 1989
EWA TEODOROWICZ-HELLMAN: O szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej
MONIKA WÓJCIAK: Twórczość Czesława Miłosza w Rosji
MACIEJ CHOWANIOK: „Znaki w ciemności”. Z zagadnień recepcji twórczości poetyckiej Czesława Miłosza w RFN do 1989 roku
TOKIMASA SEKIGUCHI: Gombrowicz czytany pionowo
IRINA JERMASZOWA: Twórczość Zbigniewa Herberta w przekładach i analizach Włodzimierza Britaniszskiego
ANNA ŚLIWA: Czy lingwistyczny oznacza hermetyczny? Recepcja twórczości Mirona Białoszewskiego na świecie
BEATA NOWACKA: Ryszard Kapuściński. Mit, który pracuje
OLGA MOROZOWA: Odbiór utworów Sergiusza Piaseckiego na Białorusi
LIDIA TANUSZEWSKA: Kultowy wymiar odbioru literatury polskiej w Macedonii. Casus wybranych przekładów

TŁUMACZENIA, KRYTYKA I KOMPARATYSTYKA
KRYSTYNA BARKOWSKA: Jānis Rainis i literatura polska
KAZIMIERZ ADAMCZYK: Filip Istner jako żydowski krytyk literatury polskiej
KALINA BAHNEWA: Metoda przekładowa i ewolucja myślenia poetyckiego. Trzy strategie translatorskie w przekładach Sonetów krymskich Mickiewicza
MARIE SOBOTKOVÁ: maslo.of.pl w wersji polskiej i czeskiej
GRAŻYNA BARBARA SZEWCZYK: Hermann Buddensieg, tłumacz, wydawca „Mickiewicz-Blätter”, popularyzator literatury polskiej w Niemczech
JIŘĺ FIALA: Krótko o czeskich przekładach polskiej poezji romantycznej

RECEPCJA I NAUCZANIE LITERATURY POLSKIEJ
IVANA DOBROTOVÁ, MICHAŁ HANCZAKOWSKI: Recepcja literatury polskiej w wybranych szkołach średnich w Republice Czeskiej
DARIUSZ SKÓRCZEWSKI: Między ignorancją a kompetencją. Perspektywy i ograniczenia nauczania polskiej poezji w amerykańskim uniwersytecie
EWA LIPIŃSKA, DANUTA PUKAS-PALIMĄKA: Literatura polska w szkołach polonijnych
ANNA SERETNY: Tekst literacki w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Między percepcją a recepcją dzieła

Accessibility