Literatura polska w świecie. Tom II. W kręgu znawców

Red. Cudak Romuald

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2007

Całość do pobrania

Materiały pomieszczone w niniejszym tomie to pokłosie konferencji organizowanej przez dwie placówki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Mędzyinstytutową Pracownie Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Konferencja odbyła się w maju 2007 roku w Katowicach. Była to już druga międzynarodowa konferencja poświęcona recepcji literatury polskiej w świecie organizowana przez UŚ. W ramach ogólnego zagadnienia recepcji literatury polskiej poza granicami kraju, które sprawia, że konferencje mają charakter wielozakresowy, organizatorzy proponują także temat główny. W przypadku niniejszej konferencji były to „lektury znawców”. Wykorzystano tu nie tylko pojęcie zaproponowane przez Janusza Sławińskiego, ale także sugerowany przez tego uczonego sposób ujęcie recepcji. (więcej…)

SPIS TREŚCI:

LEKTURY ZNAWCÓW
TOKIMASA SEKIGUCHI: Radykalność i otwartość liryki Wisławy Szymborskiej lektura heterodoksyjna
WIKTORIA TICHOMIROWA: Jak nas widziano „przez zakratowane okienka”? Wizerunek Rosji i Rosjanina w polskiej prozie łagrowej
LUDMYŁA PETRUCHINA: Sady Leopolda Staffa w wymiarze fenomenologicznym
ARTUR PŁACZKIEWICZ: O Mironie Białoszewskim jeszcze inaczej. Rzeczywistość bez metafizyki
EWA STAŃCZYK: Ukraiński Inny w Lichtarzu ruskim Jerzego Harasymowicza jako przykład dyskursu kolonialnego
WACŁAW M. OSADNIK: Logika i możliwe światy w Solaris Stanisława Lema
AŁŁA KOŻYNOWA: Stanisław Lem: sąsiedzi zza Buga i sąsiedzi z kosmosu
KALINA BAHNEVA: Sen o epopei. Na przykładzie bułgarskiego tłumaczenia Alpuhary i „Epilogu” Pana Tadeusza
PAVOL WINCZER: Czynniki okazjonalne w tworzeniu się kanonu literatury polskiej 1945-1989
MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN: Dokąd zmierzamy? Odczytywanie dwóch rzeczywistości przez pryzmat badań genderowych

RECEPCJA LITERATURY POLSKIEJ WŚRÓD ZNAWCÓW. POLONIŚCI I POLONISTYKI
MILENA KUSZTELSKA: Gombrowicz znawstwem podszyty. Iwona, Ślub i Operetka czytane we Francji
MACIEJ CHOWANIOK: Znawcy o nieznanym – wokół zagranicznej lektury prozy Michała Choromańskiego
KRYSTYNA BARKOWSKA: Przybyszewski na Łotwie
OŁESIA SACZOK: Miłosz i Szymborska na Ukrainie. Z zagadnień recepcji twórczości
MARTYNA MARKOWSKA: Z Lubiewa do Helsinek – o literaturze polskiej w Finlandii
ANNA MAJKIEWICZ: Godzina zero przecinek sześć i siedem. Recepcja najnowszej literatury polskiej w Niemczech
JUDIT REIMAN: Węgierskie paradygmaty pierwotnej recepcji Mickiewicza
JOLANTA SYCHOWSKA-KAVEDŽIJA, DALIBOR BLAŽINA: W poszukiwaniu uniwersalnego wymiaru polskości. Założyciel chorwackiej polonistyki – Zdravko Malić jako interpretator i tłumacz literatury polskiej
KRZYSZTOF KRASUSKI: Kanoniczne dzieła poezji polskiej w lekturze Pavla Winczera
MICHAŁ J. MIKOŚ: Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA
GRAŻYNA BARBARA SZEWCZYK: O radościach tłumaczenia. Polska poezja kobiet w przekładach na język niemiecki
BEATA NOWACKA: Traduttore tradittore? O tarapatach tłumaczy książek Ryszarda Kapuścińskiego
ANDREA F. DE CARLO: Koszmar tłumacza. Twórczość Bolesława Leśmiana w kręgu włoskich zagadnień translacyjnych
MILICA MIRKULOVSKA: Polonistyczne laboratorium przekładowe na Wydziale Filologicznym im. Blaże Koneskiego w Skopju. Komunikat

Accessibility