Literatura polska w świecie. Tom IV. Oblicza światowości

Red. Cudak Romuald

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2012

Całość do pobrania

W maju 2011 roku odbyła się w Uniwersytecie Śląskim czwarta międzynarodowa konferencja poświęcona literaturze polskiej w świecie, zatytułowana „Oblicza światowości”. Pojęciem ogniskującym tematykę konferencji uczyniliśmy kategorię „światowości”. Jako obszar namysłu wskazaliśmy te kręgi problemowe, jakie ona wyznacza, kiedy przedmiotem badań staje się literatura tworzona w kraju (recepcja, badania komparatystyczne), jak również wówczas, kiedy jest nim literatura polska tworzona poza granicami Polski (status). (więcej…)

SPIS TREŚCI:
Słowo od redaktora

I. ŚWIATOWOŚĆ, CZYLI LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE RECEPCJA DZIEŁ I TWÓRCZOŚCI PISARZY
KRIS VAN HEUCKELOM: (S)Treet of (Cro)cod(i)es. Jonathan Safran Foer „okalecza” Brunona Schulza
KOICHI KUYAMA: Quo vadis w Japonii – konteksty recepcyjne
ANDRZEJ KARCZ: „Literacki dylemat narodowości i uniwersalności”. Wyspiański jako przedmiot międzynarodowej batalii Tymona Terleckiego
KATARZYNA CIEPLIŃSKA: Drugi Conrad? O recepcji angielskich powieści Jerzego Pietrkiewicza w Wielkiej Brytanii
CRISTINA GODUN: Recepcja utworów Tadeusza Różewicza w Rumunii
TERESA DALECKA: Recepcja twórczości Witolda Gombrowicza na Litwie
KALINA BAHNEVA: Rok 2011 – tłumacze i przekłady Czesława Miłosza w Bułgarii
BEATA TARNOWSKA: Poezja polska w angielskim przekładzie Andrzeja Bursy
MICHAŁ J. MIKOŚ: Obecność literatury polskiej w Ameryce Południowej i Anglii
OLESIA NACHLIK: Recepcja polskiej literatury XX w. na Ukrainie: wyzwanie dla czytelnika ukraińskiego

ANTOLOGIE
MARTA KAŹMIERCZAK: Anthologizing Poland. Poezja polska widziana z dwóch perspektyw: Jerzego Peterkiewicza i Jarka Zawadzkiego
ADRIANA KOVACHEVA: Antologie poezji polskiej w języku bułgarskim – historia i praktyka
LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY: Od hermetyczności ku światowości. Nowe oblicze noweli polskiej na podstawie tomu Lengvel Dekameron. Huszadik szadzi novellák

INSPIRACJE I WPŁYWY
MARIA JANOSZKA: Rękopis znaleziony w Budowniczym ruin. Kilka uwag o relacjach intertekstualnych między powieściami Jana Potockiego i Herberta Rosendorfera
NIKOŁAJ JEŽ: Reminiscencje z Miłosza w nowszej literaturze słoweńskiej
JÓZEFA KRÓLCZYK-BREMER: Witold Gombrowicz wielkim pisarzem był… w Norwegii? – czyli inspiracje Gombrowiczowskie w literaturze norweskiej
NATALIA GENDAJ: Gombrowicz polityczny? Miejsce pisarza w literaturze argentyńskiej

RECEPCJA W OBIEGU ZINSTYTUCJONALIZOWANYM
ƉURƉICA ČILIĆ ŠKEJLO, FILIP KOZINA: Dlaczego Miłosz, nie Brandys?
PIOTR HORBATOWSKI: Recepcja literatury polskiej wśród studentów polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS)

II. ŚWIATOWOŚĆ, CZYLI ŚWIAT W LITERATURZE POLSKIEJ. KONTEKSTY I PORÓWNANIA
MAŁGORZATA ANNA PACKALÈN PARKMAN: Quo vadis polska prozo kobieca w zglobalizowanym świecie?
MARGRETA GRIGOROVA: Baśń o wiatrach w „zwierciadle morza” Josepha Conrada: Odyseja za Słupami Herkulesa
BEATA NOWACKA: Nowy Świat Melchiora Wańkowicza
ELŻBIETA DUTKA: „Jadąc w bugatti po mrocznym niebie Europy” – oblicza światowości w pisarstwie Andrzeja Kuśniewicza
KATARZYNA SZEWCZYK-HAAKE: Cóż po świętym w czasie marnym? Święty Franciszek Gilberta K. Chestertona i Józefa Wittlina
MARTYNA MARKOWSKA: Miejskie portrety w powieściach fotograficznych (Śląsk i Uusimaa)
MICHAŁ KISIEL: „Światowość” polskich noblistów (w kontekście kanonu literatury zachodniej)
LUCYNA SPYRKA: Polski dramat dziewiętnastowieczny w kontekście kultury słowackiej

III. ŚWIATOWOŚĆ, CZYLI LITERATURA POLSKA PISANA POZA KRAJEM
ELWIRA GROSSMAN: Kategoria „polskości” w formacie trans kulturowym na przykładzie prozy Evy Stachniak i Lisy Appignanesi
KATARZYNA KARWOWSKA: Literatura polska pisana współcześnie w Niemczech – recepcja, sposoby funkcjonowania
BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: „Wyplątany z sieci południków / odnalazłem siebie w głębi oceanu” – o „kanadyjskiej” poezji Romana Chojnackiego
KRZYSZTOF JAWORSKI: Znany – nieznany: Grzegorz Wróblewski
MAGDALENA BĄK: Polka w Australii. O twórczości Teresy Podemskiej-Abt
NINA CIEŚLIK: Poezja emigracyjnej codzienności. Glosa do twórczości Floriana Śmiei

Accessibility