Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach. Część I: Deklinacja. Część II: Czasownik

Maciołek Marcin

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ
Katowice 2016 (wyd. I, 2009 i 2012)

 

 

Kolorowe tabele gramatyczne języka polskiego to pomoc dydaktyczna zarówno dla nauczycieli, jak i uczących się. Autor podaje pełne paradygmaty rzeczowników, przymiotników, liczebników i czasowników. Pokazuje zasady odmiany poszczególnych części mowy. Każdy przykład podany w tabelach jest zilustrowany graficznie, co ma ułatwić zapamiętywanie wyrazów i reguł ich odmiany. Atutem są tłumaczenia polskich terminów gramatycznych na język angielski i niemiecki oraz indeks przetłumaczonych terminów gramatycznych na 10 języków.

Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach. Część I: Deklinacja

Tęczowa gramatyka – str. 2 – Tytuł
Tęczowa gramatyka – str. 3 – Wstęp
Tęczowa gramatyka – str. 4-6 – Rzeczownik
Tęczowa gramatyka – str. 7-10 – Przymiotnik
Tęczowa gramatyka – str. 11-16 – Liczebnik
Tęczowa gramatyka – str. 17 – Godziny
Tęczowa gramatyka – str. 20 – Daty
Tęczowa gramatyka – str. 18-19 – Terminy gramatyczne w różnych językach

Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach. Część II: Czasownik

Wstęp
Koniugacje
Koniugacja 1, część 1
Koniugacja 1, część 2
Koniugacja 2
Koniugacja 3
Czas przeszły
Czas przyszły
Tryb rozkazujący
Tryb przypuszczający
Imiesłowy
Strona bierna i aspekt
Małgorzata Smereczniak, Posłowie: czas i aspekt jako podstawowe kategorie czasowników. Wybrane zagadnienia w ujęciu glottodydaktycznym