Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego

Red. Cudak Romuald, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2001

 

 

Materiały z IV konferencji Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Tematem spotkania były problemy przyszłości edukacji polonistycznej cudzoziemców. Trudności te analizowano z perspektywy dokonujących się w humanistyce przeobrażeń i tendencji. Teksty zostały pogrupowane na następujące działy: zagadnienia ogólne; z zagadnień metodyki nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego; studia, kierunki, programy nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego; pomoce dydaktyczne w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego; zagadnienia językowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Na ostatnią część składają się materiały związane z certyfikacją języka polskiego jako obcego.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

EWA TEODOROWICZ-HELLMAN: Język polski na uniwersytecie w Sztokholmie. Czy tylko student polonista i filolog?
ELWIRA GROSSMAN: Interdyscyplinarna wizja polonistyki zagranicznej XXI wieku, czyli inna optyka
JADWIGA KOWALIKOWA: Uniwersytet polski cudzoziemcom – studia polskie a polonistyka
WALDEMAR MARTYNIUK: „Jak dziadek poznał babcię”, czyli o nowym podejściu do pracy z tekstem w nauczaniu języka polskiego jako obcego
MARTA PANČIKOVÁ: Metody, techniki i technologie tradycyjne w porównaniu z ich wersjami najnowszymi
TOKIMASA SEKIGUCHI: Rewolucja technologii informacyjnej w kontekście studiów polonistycznych w Japonii
MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN: „Maestro” czy „mentor”? (O prowadzeniu prac dyplomowych przez polonistów zagranicznych)

CZĘŚĆ II. Z ZAGADNIEŃ METODYKI NAUCZANIA KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

JOLANTA TAMBOR: Nauczanie wymowy języka polskiego jako obcego. Warsztaty
EWA LIPIŃSKA: Nauczanie pisania. Warsztaty
ANNA SERETNY: Słowniki języka polskiego użyteczne w procesie dydaktycznym. Warsztaty
ANNA BURZYŃSKA: Kognitywna teoria metafory w nauczaniu języka polskiego jako obcego
KRYSTYNA DATA: Struktura tekstu w nauczaniu języka polskiego
ANNA MAJKIEWICZ: Różne odmiany tekstów na lekcji języka polskiego jako obcego, czyli o potrzebie zachowania autentyczności językowej
MIRJANA KOSTIĆ-GOLUBIČIĆ: Bawienie się językiem – przyczynek do nowych programów, nowych metod, nowych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego
GRZEGORZ KRAJEWSKI, MAŁGORZATA PASIEKA: Stacjonarny tandem językowy – teoria i praktyka. na przykładzie polsko-niemieckim
AGNIESZKA STRYJECKA: Rola myszy w nauce języka
HELENA FIEDIUKINA: Elementy kulturowe w nauczaniu języka polskiego studentów Rosjan na kierunkach humanistycznych
PREDRAG OBUĆINA: Praca z tekstem dramatycznym w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Wybranie zagadnienia
EULALIA TEKLIŃSKA-KOTULSKA: Warsztaty satyryczno-kabaretowe. (W poszukiwaniu atrakcyjnych i urozmaiconych form nauczania języka polskiego i kultury polskiej)
GRAŻYNA PRZECHODZKA, ANNA TRĘBSKA-KERNTOPF: Miejsce dzieła sztuki malarskiej w nauczaniu multimedialnym języka polskiego jako obcego
BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR: Czy nowe polskie słowniki mogą pomóc cudzoziemcom w nauce języka polskiego?
WIOLA PRÓCHNIAK: „Przeprowadzka” do nowego języka, czyli literatura jako wtajemniczenie
WIKTORIA TICHOMIROWA: Tekst literacki jako przestrzeń spotkania/zderzenia kultur (na przykładach polskiej literatury łagrowej)
ADAM CHRUPCZALSKI, DANIELA KOŁODZIEJ: Miejsce i rola „lekcji otwartych” w realizacji programu zajęć z wiedzy o Polsce i jej kulturze dla młodzieży polskiej ze Wschodu
MARIA ELŻBIETA SAJENCZUK: Symulacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej. Z doświadczeń lektora gościnnego na polonistyce sztokholmskiej
GRAŻYNA ZARZYCKA: Analiza konwersacji oraz analiza dyskursu jako metody przydatne w określaniu kompetencji komunikacyjnej
MARINA FOMIENKOWA: Środki intensyfikacji nauczania języków obcych
KATEŘINA PÖSINGEROVÁ: Interferencja i nauczanie języka polskiego
ANNA KIJEWSKA: Bułgarskie interferencje fonetyczne w języku polskim a błąd glottodydaktyczny (na materiale prac pisemnych studentów bułgarskich)

CZĘŚĆ III. STUDIA, KIERUNKI, PROGRAMY NAUCZANIA KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

BARBARA O’DRISCOLL: Szkolnictwo polskie w Anglii
ZOFIA MATYSKA: Polonistyka ostrawska wobec euroregionów na pograniczu czesko-polskim
MARIE SOBOTKOVÁ: Nowy program trzyletniego studium licencjackiego: Język polski oraz kultura polska o specjalizacji: praktyka gospodarcza i ruch turystyczny z intensywną nauką języków obcych (angielski i niemiecki)
IVANA DOBROTOVÁ: Język polski w świetle nowego programu studiów bakalarskich
CONSTANTIN GEAMBAŞU: Polonistyka rumuńska między tradycją a reformą
JANA RACLAVSKÁ: Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim
ANNA JANUS-SITARZ: Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego
AGNIESZKA KAROLCZUK: Język polski jako obcy. Zarys problematyki dla studentów filologii polskiej
MILICA MIRKULOVSKA: Potrzeba koordynacji programów w zakresie językoznawstwa ogólnego, gramatyki języka ojczystego i gramatyki języka obcego
OLGA SZAPKINA: Program seminarium: Polski językowy obraz świata

CZĘŚĆ IV. POMOCE DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

MAGDALENA SZELC-MAYS: Nowe słowa, stare rzeczy; O ekonomii po polsku; Coś wam powiem (prezentacja podręczników)
MAŁGORZATA KITA: Wybieram gramatykę! (prezentacja podręcznika)
ALEKSANDRA JANOWSKA, MAGDALENA PASTUCHOWA: Dzień dobry (prezentacja podręcznika)
ZOFIA JÓŹWIAK: Słowniki jako pomoc dla uczestników krótkich kursów terminologii matematyczne
ALEKSANDRA ACHTELIK, BARBARA SERAFIN: Miło mi panią poznać – projekt podręcznika
ELŻBIETA GRAŻYNA DĄMBSKA: Pisać, jak to łatwo powiedzieć – projekt podręcznika do nauki pisania na poziomie średnio zaawansowanym autorstwa E. G. Dąmbskiej i E. Lipińskiej
DANUTA GAŁYGA: Ach, ten język polski! Nowe ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Autorska prezentacja
BARBARA KRZYŻAN-STANOJEVIĆ: Propozycja ćwiczeń z komentarzem gramatycznym dla chorwackich studentów polonistyki
TATIANA TICHOMIROWA: Rosyjska wersja podręcznika języka polskiego dla cudzoziemców Uczymy się języka polskiego B. Bartnickiej, W. Jekiela i innych
URSZULA DOBESZ: Spacery po Wrocławiu. Materiały do popularyzacji wiedzy o kulturze dla cudzoziemców
GRAŻYNA KOMPEL: Z prac nad Leksykonem teatru polskiego dla cudzoziemców
LINA WASYLEWA (MAGDALENA MITREWA): Projekt podręcznika dla obcokrajowców pod roboczym tytułem To jest Polska
MARIAN GÓRECKI, DOROTA KOZIEJA-RUTA: Omówienie oprogramowania komputerowego Studium IV wraz z przygotowanymi do niego lekcjami języka polskiego
AGNIESZKA MADEJA, JAGNA MALEJKA: Program komputerowy jako pomoc w nauczaniu frazeologii polskiej

CZĘŚĆ V. ZAGADNIENIA JĘZYKOWE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

IWONA SŁABY-GÓRAL: Między językoznawstwem integracyjnym a językoznawstwem filologiczno-semiotycznym. Gramatyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego
WALENTYNA KULPINA: Nauczanie kulturologicznych aspektów języka polskiego na przykładzie określeń koloru. Konceptualizacja barw jako wartość etnokulturowa
ANNA DĄBROWSKA, MAŁGORZATA PASIEKA: Kiedy to było? Kiedy to będzie? Nieregularności w użyciu okoliczników czasu
AN FELLERER: Semantyczne grupy leksemów jako podstawa nowych ćwiczeń leksykalnych
HALINA WALASEK: Próba klasyfikacji czasowników ruchu oparta na semantycznych opozycjach binarnych

CZĘŚĆ VI. CERTYFIKACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego. Założenia ogólne i kalendarium prac
WALDEMAR MARTYNIUK: Certyfikatowe testy biegłości w języku polskim jako obcym
MIROSŁAW JELONKIEWICZ: Kanon kulturowy i kompetencja socjokulturowa w opisie kompetencji językowej na potrzeby certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego