Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Red. Antoniw Ołeksandra, Krawczuk Ałła, Tambor Jolanta

Ukraińska Akademia Drukarstwa
Lwów 2010

Ten dwujęzyczny (polsko-ukraiński) tom to pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich”, która odbyła się w dniach 23-24 kwietnia 2009 roku we Lwowie. Teksty zostały napisane przez osoby zajmujące się certyfikacją w języku polskim i systemem certyfikacji w języku ukraińskim, co stanowi początek badań porównawczych obu języków. W publikacji znajdziemy wiele interesujących tekstów poświęconych certyfikacji języka ukraińskiego jako obcego oraz języka polskiego jako obcego. Materiały zamieszczone w tym tomie mogą okazać się pomocne glottodydaktykom oraz kandydatom ubiegającym się o certyfikat.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ZORIANA MACIUK: Ukraina na drodze do certyfikacji języka ukraińskiego jako obcego
JOLANTA TAMBOR: Język ojczysty jako język obcy – ochrona, nauczanie i promocja
Uchwała Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich”

JĘZYK UKRAIŃSKI JAKO OBCY W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH

SWITŁANA ADAMENKO: Języki słowiańskie w systemach certyfikacji według standardów europejskich
SWITŁANA ROMANIUK: Nauka i certyfikacja języka ukraińskiego oraz innych języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim
DANUTA MAZURYK: Standard państwowy z języka ukraińskiego jako obcego: od teorii do praktyki
ŁARYSA SELIWERSTOWA: Założenia programowe dla certyfikacji języka ukraińskiego jako obcego
LUBOW MAĆKO: Wymagania metodyczne wobec nauki języka ukraińskiego jako obcego w kontekście nauczania certyfikacyjnego
ŁARYSA PAŁAMAR: System modułowo-punktowy oceniania znajomości języka ukraińskiego u obcokrajowców
OLEKSANDRA ANTONIW: Komponent kulturowy w tekstach z języka ukraińskiego jako obcego
OKSANA OHORIŁKO: Zagadnienia składniowe w certyfikacji języka jako obcego (na materiale polskim i ukraińskim)

CERTYFIKACJA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

ANNA DĄBROWSKA: Czy warto podjąć trud organizowania państwowych egzaminów z języka ojczystego jako obcego? Polski system certyfikacyjny: rys historyczny i doświadczenia
BARBARA MORCINEK: Nauczanie i testowanie sprawności mówienia i rozumienia tekstów
ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA: Wykorzystanie elementów wizualnych w testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego
AGNIESZKA MADEJA: Gramatyka na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego
ALEKSANDRA ACHTELIK: Pisanie a egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
URSZULA DOBESZ: Świat języka polskiego. Rola treści pozajęzykowych w nauczaniu i testowaniu języka polskiego jako obcego
AŁŁA KRAWCZUK, MONIKA RUSIN: Korelacja między programami nauczania na polonistyce lwowskiej a wymaganiami egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego
JULIA DILNA, JULIA SAHATA: Frazeologia w programie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Lwowskim oraz materiałach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

Accessibility