Relacja z VIII Międzynarodowej Konferencji Magistrantów

13-05-2020

12 maja 2020 roku miała miejsce VIII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, której tegoroczna edycja odbyła się w przestrzeni wirtualnej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Koło Naukowe Studentów „Wieża Babel”.

Uczestników konferencji powitali: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Kształcenia i Studentów, prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ, prodziekan Wydziału Humanistycznego ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem. W inauguracji wzięli również udział promotorzy prac dyplomowych uczestników oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni z całego świata.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosiło 35 prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie – zarówno te w kraju (m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński), jak i za granicą (Uniwersytet Boloński, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Uniwersytet Federalny Parany w Kurytybie, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych). Wystąpienia zostały podzielone na dwa panele obrad plenarnych oraz siedem sekcji: język, film i reklama, literatura dawna, genologia, komunikacja i reklama, kultura i tłumaczenia, literatura współczesna.

Konferencja cieszyła się sporą popularnością – wzięło w niej udział prawie sto osób. Spotkanie było transmitowane online na kanałach na Facebooku oraz YouTubie. Wystąpienia prelegentów można zobaczyć w Internecie:

OBRADY PLENARNE – POCZĄTEK

https://www.facebook.com/SJiKPUS/videos/243086467031847/

SEKCJA I. JĘZYK

SEKCJA II. FILM I REKLAMA

https://www.facebook.com/polskapolkafilmowa/videos/234876677929240/

SEKCJA III. LITERATURA DAWNA

https://www.facebook.com/magdalena.knapik.581/videos/10158428337433410/

SEKCJA IV. GENOLOGIA

https://www.facebook.com/SJiKPUS/videos/1193797440951471/

SEKCJA V. KOMUNIKACJA I REKLAMA

SEKCJA VI. KULTURA I TŁUMACZENIA

https://www.facebook.com/SJiKPUS/videos/244239533494054/

SEKCJA VII. LITERATURA WSPÓŁCZESNA

https://www.facebook.com/katedraMSP/videos/2297453103894299/

https://www.facebook.com/katedraMSP/videos/539542756744724/

OBRADY PLENARNE – KONIEC

Konferencja została zorganizowana w ramach programu „Współmyślenie w humanistyce” w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.