Scenariusze lekcji. Wiedza o regionie

22-05-2024

Przedstawiona publikacja stanowi wybór konspektów-scenariuszy lekcji, które są pracami dyplomowymi słuchaczy Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie realizowanych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie były i są odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie w województwie śląskim na uzupełnianie i poszerzanie wiedzy o regionie czy właściwie regionach składających się na województwo i na nabywanie kompetencji do przekazywania tej wiedzy. Takich studiów oczekiwali nauczyciele, muzealnicy, animatorzy kultury, dziennikarze, ale też po prostu pasjonaci i fani regionalności i lokalności (powstały one m.in. dzięki uporowi i wielkiej pracy Łucji Staniczkowej, pomysłodawczyni takiej formy kształcenia).

Absolwenci w pracach dyplomowych, końcowych wybierają część regionu najbliższą sobie. Regionu rozumianego szeroko – spora część zajęć dotyczy Górnego Śląska, gdyż w ramach województwa śląskiego duża część ziem to ziemie historycznie bądź współcześnie śląskie, w wielu miejscach trwają śląskie tradycje i etniczne wyznaczniki kulturowe: język, krajobraz, kulturowe postrzeganie rzeczywistości. Jednak zdecydowanie program Studiów nie pomija regionów o innych korzeniach etniczno-kulturowych, które funkcjonują w ramach województwa śląskiego i są z górnośląskim trzonem dość trwale zrośnięte.

Scenariusze stanowią podarunek nauczycieli dla nauczycieli. Absolwenci studiów pragną przekazać swoim następcom, swoim koleżankom i kolegom nabytą wiedzę, ale też własne pomysły, jak tę wiedzę zaoferować uczniom. Zaproponowali scenariusze interdyscyplinarne z różnych miejsc województwa śląskiego. Mamy nadzieję, że będą one dla czytelników inspiracją do własnych poszukiwań i działań.

Scenariusze lekcji. Wiedza o regionie