Spotkania integracyjne słuchaczy kursu przygotowawczego z uczniami SP w Rudzie Śląskiej

21-03-2023

21 marca 2023 roku słuchacze z Chin, Wietnamu, Jemenu, Korei Południowej i Ukrainy (uczestnicy kursu przygotowawczego do studiów w języku polskim prowadzonego przez SJiKP UŚ) odwiedzili Szkołę Podstawową nr 20 w Rudzie Śląskiej. Obcokrajowcy przygotowali dla polskich uczniów lekcję językowo-kulturową, uczyli ich podstawowych zwrotów w swoim języku (po arabsku, wietnamsku, chińsku i ukraińsku), pokazali, jak poprawnie posługiwać się chińskimi pałeczkami, a także zaprezentowali tradycyjne stroje krajów, z których pochodzą. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, poszerzenie horyzontów uczniów oraz studentów, a także współdziałanie na rzecz rozwoju wiedzy o różnych kulturach i ograniczaniu stereotypowego postrzegania świata.

Kurs przygotowawczy organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ na zalecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.