Start 1. Survival Polish

Dembińska Kamila, Małyska Agnieszka

Klub Dialogu
Warszawa 2017 (wyd. I, 2010)

 

 

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla osób rozpoczynających naukę od zera (A0). Zawiera 10 jednostek lekcyjnych, przeznaczony jest na około 60 godzin lekcyjnych. Zakłada pracę metodą bezpośrednią i systematyczne przyswajanie nowych umiejętności komunikacyjnych potrzebnych w sytuacjach życia codziennego. Od początku wprowadzone zostają sprawności komunikacyjne, gramatykę traktuje się w sposób pomocniczy. Do podręcznika dołączono nagrania audio. Pomocny w ćwiczeniach i powtórkach może być Zeszyt ćwiczeń. Dodatkowym składnikiem serii jest wydany na płycie CD Zeszyt lektora. Zawiera on ćwiczenia i gry, uszeregowane zgodnie z zawartością kolejnych jednostek lekcyjnych, dwa testy, transkrypcje tekstów oraz ćwiczenia fonetyczne.