Start 2. Beginner Polish

Dembińska Kamila, Małyska Agnieszka

Klub Dialogu
Warszawa 2013

 

 

Podręcznik do nauki na poziomie A1 zawiera 10 jednostek lekcyjnych, przeznaczony jest na około 90 godzin lekcyjnych. Zakłada pracę metodą bezpośrednią już od pierwszej lekcji w celu zachęcenia ucznia do pełnego otwarcia się na komunikację w języku polskim. Do podręcznika dołączony jest materiał audio, który daje uczniowi możliwość oswojenia się z językiem w codziennych sytuacjach komunikacyjnych i pozwala rozwinąć kompetencję rozumienia języka mówionego. Pomocny w ćwiczeniach i powtórkach może być Zeszyt ćwiczeń. Dodatkowym składnikiem serii jest wydany na płycie CD Zeszyt lektora. Zawiera on ćwiczenia i gry, uszeregowane zgodnie z zawartością kolejnych jednostek lekcyjnych, dwa testy, transkrypcje tekstów oraz ćwiczenia fonetyczne.