Studenci z UŚ w kilku ambasadach na świecie

W tym roku studenci 2. roku międzynarodowych studiów polskich wybrali specjalność „Kultura i komunikacja w dyplomacji”. Pierwszy pandemiczny semestr kazał nam przemodelować zajęcia z organizacji służby dyplomatycznej. Ta zmiana okazała się wyjątkowo pozytywna i atrakcyjna. Na zajęcia ze studentami zgodzili się zaprzyjaźnieni z nami i z Uniwersytetem Śląskim ambasadorowie, konsulowie, sekretarze ambasad. Było to niezwykłe przeżycie – każdy z zaproszonych gości czy może raczej z gospodarzy wirtualnych spotkań goszczących naszych studentów w swojej placówce przedstawiał jakiś aspekt działalności dyplomatycznej i opowiadał o specyfice pracy w kraju swojego dyplomatycznego pobytu.

Prof. dr hab. Piotr Wilczek, Ambasador RP w Waszyngtonie (USA), były dziekan Wydziału Filologicznego UŚ wprowadzał studentów w tajniki spotkań na najwyższym szczeblu, organizację wizyt prezydenckich w Polsce i w USA, ale też o kłopotach w kontaktach dyplomatycznych, które spowodowała pandemia.

Dr Krzysztof Strzałka, Ambasador RP w Bratysławie na Słowacji przekazał studentom bezcenną wiedzę na temat struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowisk dyplomatycznych i ścieżki awansu w dyplomacji. Ciekawa dla studentów okazała się opowieść o obchodach 40-lecia Solidarności z wyświetlonym ogromnym logotypem uroczystości na murach Zamku w Bratysławie.

Maciej Duszyński, Konsul RP w Hanoi w Wietnamie sporą część spotkania poświęcił akademicko-polonistycznej pracy dyplomatów. Opowiedział studentom o zakładaniu lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Atma Jaya w Dżakarcie w Indonezji, gdzie przebywał na poprzedniej swojej placówce oraz o rekonstrukcji nauczania języka polskiego w Wietnamie, gdzie przebywa obecnie.

Tomasz Kollat, p.o. Ambasadora RP w Taszkencie w Uzbekistanie poświęcił uwagę specyfice działań dyplomatycznych w Azji Środkowej. W spotkaniu uczestniczyli także Uzbekistańczycy mieszkający w Polsce – Laliya Zalyayeva, studentka 3. roku międzynarodowych studiów polskich i Sheroz Karimov, kardiochirurg, który swoją wiedzę i kompetencje lekarskie poświęcił Polsce i Polakom. W czasie spotkania ustalono możliwość pomocy Ambasadora w przekazaniu do Muzeum Powstania Warszawskiego cennej pamiątki będącej w posiadaniu rodziny Karimowów.

Tomasz Kościński, pełniący obecnie posługę duszpasterską jako proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Winnipeg w Kanadzie, wcześniej był wysłannikiem w Nuncjaturze Papieskiej w Aszchabadzie w Turkmenistanie. Opowieść o katolickiej placówce w muzułmańskim Turkmenistanie okazała się fascynująca.

Prof. dr hab. Piotr Garncarek jest obecnie pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego seminarium dotyczyło dyplomatycznego epizodu jego życiorysu, jakim była funkcja I Sekretarza Ambasady RP w Mińsku na Białorusi. Mówił o swoich doświadczeniach w tym kraju, co wobec aktualnej sytuacji politycznej i udziału Uniwersytetu Śląskiego w akcji „UŚ solidarny z Białorusią” nabrało specjalnego wydźwięku.

Prof. dr Li Yinan jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Doktorat zatytułowany „Recepcja literatury polskiej w Chinach” napisała i obroniła na Uniwersytecie Śląskim pod kierunkiem prof. dr hab. Romualda Cudaka. Przez trzy lata pracowała w Departamencie ds. kultury w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Przedstawiła niezwykle interesującą prezentację na temat różnic kulturowych między Wschodem – reprezentowanym przez Chiny i Zachodem – reprezentowanym przez Polskę.

Należy mieć teraz nadzieję, że powrót do popandemicznej normalności pozwoli nam na odwiedziny w ambasadach i konsulatach innych państw w Polsce.

Accessibility