Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ uzyskała akredytację NAWA

30-03-2021

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ w wyniku postępowania konkursowego ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej otrzymała akredytację na realizację kursów języka polskiego na lata 2021-2023 (https://nawa.gov.pl/nawa/ aktualnosci/dwanascie- polskich-uczelni-otrzymuje-akredytacje-nawa). Tym samym SJiKP znalazła się w prestiżowym gronie dwunastu uczelni w całej Polsce, a jako jedyny ośrodek – uzyskała uprawnienia do przeprowadzania wszystkich form aktywności: zdalnych i stacjonarnych letnich szkół, kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim oraz kursu metodycznego dla zagranicznych lektorów.
Od ponad 30 lat Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ kształci obcokrajowców w Polsce i poza jej granicami, prowadzi Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, seminaria i konferencje poświęcone językowi i kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako obcego i /lub drugiego oraz tłumaczeniom. Szkoła jest także ośrodkiem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania.

W tegorocznym kursie przygotowawczym prowadzonym przez Szkołę bierze udział ponad 50 stypendystów NAWA (program I. Łukasiewicza oraz S. Banacha) pochodzących m.in. z Nigerii, Etiopii, Indonezji, Palestyny, Jemenu, Pakistanu, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu.