Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ wśród laureatów 1. edycji konkursu European Language Label w Polsce

W roku 2022 mija 20 lat istnienia programu European Language Label w Polsce. To program, w którym przyznawany jest Europejski Znak Innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków i służący promowaniu nowatorskich inicjatyw w tej dziedzinie.
W 2002 roku, w pierwszej edycji programu, ten znak został przyznany Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego za program „Grampol” wspomagający nauczanie gramatyki języka polskiego. 20 lat temu był pierwszym tego typu programem w polskiej glottodydaktyce, co doceniło jury programu, przyznając Szkole wyróżnienie European Language Label 2002.
Accessibility