Uczestnicy kursu przygotowawczego z wizytą w polskiej szkole

17 maja 2022 r. uczestnicy rocznego kursu przygotowawczego do studiów w języku polskim obserwowali lekcję języka polskiego w klasie VIII w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach. Uczestniczyli również w dodatkowych zajęciach z języka polskiego dla uczniów ukraińskich z klasy VI oraz rozmawiali z pedagogiem szkolnym. Dzięki zajęciom terenowym słuchacze mieli okazję zapoznać się z systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskiej szkole. Jednocześnie doskonalili umiejętności językowe w zakresie słownictwa specjalistycznego.

 

Projekt finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Accessibility