Uroczystość zakończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim

20 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość zakończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w roku akademickim 2021/2022 dla zagranicznych słuchaczy.

W czasie kursu gościliśmy ponad 100 osób – w tym w ramach projektu organizowanego na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ w wyniku postępowania konkursowego ogłoszonego przez NAWA otrzymała akredytację na realizację kursów języka polskiego na lata 2021-2023) w murach Uniwersytetu Śląskiego gościliśmy i kształciliśmy ponad 60  osób reprezentujących różne państwa: Jemen, Kazachstan, Ukrainę, Białoruś, Rosję, Ekwador, 20 osób w programie „Solidarni z Ukrainą” i ponad 20 osób z wolnego naboru (z prawie całego świata). Uczestnicy byli zainteresowani nie tylko polską kulturą, ale również kwestiami politycznymi i gospodarczymi naszego kraju. Po odbyciu kursu rozpoczną naukę na różnych uczelniach w całej Polsce, w tym również na UŚ. Specjalnie przygotowane zajęcia z języka polskiego jako obcego, słownictwa specjalistycznego, wiedzy o Polsce, wyjścia i wyjazdy terenowe miały pomóc młodym ludziom w przystosowaniu się do nowych warunków, zapoznać ich z polskimi zwyczajami i umożliwić porozumiewanie się i dalszą naukę w naszym języku. Absolwenci kursu uczęszczali także na seminaria i ćwiczenia z tzw. przedmiotów propedeutycznych związanych z ich przyszłymi kierunkami studiów – były to min. historia, geografia społeczno-polityczna, administracja, psychologia, informatyka, matematyka, fizyka, socjologia. Prowadzili je doświadczeni dydaktycy z różnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, którzy na co dzień ściśle współpracują ze Szkołą.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Accessibility