V jubileuszowa międzynarodowa konferencja „Tożsamość na styku kultur”

22-10-2023

W dniach 14-16.09.2023 roku 5 pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej wzięło udział w ważnej dla badań polonistycznych i dla polonistycznej glottodydaktyki V jubileuszowej konferencji „Tożsamość na styku kultur” zorganizowanej w Wilnie przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego na Litwie. Konferencja zgromadziła badaczy z wielu ośrodków w Polsce, a także Republiki Czeskiej, Chorwacji, Węgier i oczywiście z Litwy. Otwarcie konferencji było bardzo uroczyste, dokonał go wraz z władzami Uniwersytetu Ambasador RP w Wilnie, Konstanty Radziwiłł. Obrady plenarne i tym samym całą konferencję rozpoczęła na specjalne zaproszenie organizatorów dyrektorka Szkoły, prof. Jolanta Tambor, wystąpieniem zatytułowanym: Być pomiędzy. Czynniki konwersji kulturowo-etnicznej tożsamości. Referaty w sekcjach wygłosili również dr Małgorzata Smereczniak, dr Maria Czempka-Wewióra, dr Tomasz Gęsina – adiunkci w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz dr Marcin Maciołek z Instytut Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ. Konferencja była okazją do wymiany myśli i prezentacji aktualnych badań, a także do odnowienia starych naukowych i dydaktycznych przyjaźni i zawarcia nowych. Wyjątkową atrakcją był polonez, odtańczony przez 200 par w polskich strojach na placu przed wileńskim zamkiem.