Letni kurs NAWA dla lektorów cudzoziemców

11-06-2024

STACJONARNY (CIESZYN)

ONLINE

Wykłady/program kulturalny – opis Poznaj lektorów i wykładowców

                                                     

Program
Program kursu dla lektorów obejmuje:
– kurs języka polskiego
– hospitacje zajęć z języka polskiego na letniej szkole i omówienia lekcji
– seminaria i warsztaty metodyczne: techniki, narzędzia, podręczniki, platformy, aplikacje
– wykłady i seminaria – język, literatura, film, teatr, historia, polityka
– program kulturalny
– wycieczki (rzeczywiste i wirtualne).

Kurs lektorski rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym, który zdecyduje o przynależności lektora do grupy językowej. 1.08.2021 odbędzie się test plasujący (kwalifikacyjny): stacjonarnie w salach UŚ, wirtualnie (zostanie udostępniony link). Kurs językowy kończy się testem sprawdzającym osiągnięte wyniki, kurs seminaryjno-metodyczny rozmową z indywidualnym opiekunem metodycznym. Uczestnictwo w kursie lektorskim jest poświadczone odpowiednim świadectwem.
Program kursu językowego obejmuje:
– intensywną naukę języka polskiego: 2-4 godzin lekcyjnych dziennie
– konsultacje językowe: min 1 godzina lekcyjna dziennie,
– uczestnictwo w grach i zabawach językowych: ok. 20 godzin jako uczestnicy i współorganizatorzy i współprowadzący.

Konsultacje językowe (konwersacje, czytanie i pisanie, wymowa oraz gramatyka) to doskonalenie znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami – na najwyższych poziomach zaawansowania oraz uczestnictwo w funkcji współprowadzącego konsultacje na poziomach niższych. Uczestnicy kursu lektorskiego zostaną zaproszeni do różnych aktywności wraz ze studentami letniej szkoły: w grach i zabawach językowych, w teatrzykach szkolnych, turnieju tłumaczy i w redagowaniu czasopisma letniej szkoły. Dodatkowym elementem jest konkurs językowy „Sprawdzian z polskiego”, w którym spośród lektorów wybiera się Orła Polskiej Ortografii. W kwizie biorą udział także wszyscy chętni z całego świata. Sprawdzian będzie organizowany zarówno dla osób przebywających w Cieszynie, jak i dla uczestników wirtualnych.

Seminaria i wykłady
Jest to seria popołudniowych wykładów, seminariów i warsztatów, którym towarzyszą programy kulturalne i spotkania. W ramach cyklu odbędą się zajęcia dotyczące:
– wybranych, specjalistycznych zagadnień z języka polskiego, z kultury, historii i współczesnych zagadnień społeczno-politycznych Polski
– metod nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego
– technik nauczania zdalnego
– prezentacji podręczników, pomocy dydaktycznych i sposobów ich wykorzystania
– technik i narzędzi nauczania zdalnego: platformy, aplikacje, programy

Praktyka metodyczna
Uczestnicy zostaną zaproszeni na hospitacje zajęć z języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania prowadzonych przez lektorów letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, którzy będą opiekunami dydaktycznymi uczestników. Po serii hospitacji będą się odbywały warsztaty metodyczne w mniejszych i większych grupach.
Programy będą zawierały zarówno wykłady i seminaria prowadzone stacjonarnie, a w wersji online: będą miały częściowo charakter kontaktowy, z bezpośrednią obecnością wykładowcy w czasie rzeczywistym, a częściowo będą to zajęcia wcześniej przygotowane i nagrane, do odtworzenia w dowolnym czasie wybranym przez uczestników (asynchronicznie).

Program kulturalny
Program kulturalny obejmuje:
– propozycje filmowe z legalnych źródeł kultury,
– spotkania muzyczne i wskazania do koncertów (polska muzyka dawna, klasyczna, ludowa, tańce polskie, współczesna polska muzyka młodzieżowa),
– zwiedzanie muzeów i galerii (rzeczywiste i wirtualne),
– spotkania ze znanymi Polakami (politycy, dziennikarze, artyści, pisarze).

 Program turystyczny (rzeczywisty i wirtualny)
Program turystyczny obejmuje przygotowane specjalnie dla uczestników kursu wycieczki: Cieszyn – piękne miasteczko na polsko-czeskiej granicy u stóp gór Beskidów, gdzie tradycyjnie odbywa się letni kurs lektorski stacjonarny, Oświęcim, Górny Śląsk, Beskidy, Kraków. W czasie stacjonarnych i wirtualnych wycieczek uczestnicy spotkają się z osobami, które o tych miejscach opowiedzą z sercem i pasją.

Chcemy się z Państwem podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem i przekazać Państwu to, co sami umiemy.