WARSZTATY Z PODSTAW JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Kierunek filologia rosyjska uruchamia warsztaty przeznaczone dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonego wykładowcę języka ukraińskiego – mgr Dżuliettę Markusik.

Pierwsze warsztaty odbędą się 11 marca o godzinie 18.00 i 12 marca o godzinie 10.00 online, na platformie Microsoft Teams.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQfN5_L4brIfb1GZBJufMxQkw6JNqUSuJUHWY11be9kw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=14344717-1ddf-4765-9ef5-0c33933b9fd2&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Czas trwania zajęć – 90 minut.

W czasie warsztatów zapoznamy się z ukraińskim alfabetem i wymową, a także poznamy podstawowe komunikacyjne zwroty i wyrażenia.

ZAPRASZAMY!

 

Accessibility