Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część I

Rudzka Brygida, Goczołowa Zofia

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 2004 (wyd. I, 1977)

 

 

To podręcznik przeznaczony szczególnie dla studentów anglojęzycznych, ponieważ polecenia i komentarze gramatyczne są napisane w języku angielskim. Część pierwsza to krótki opis głosek i ich oboczności, a także omówienie podstawowych kategorii fleksyjnych. Część ta obejmuje dwadzieścia trzy lekcje, z których każda składa się z dwóch krótkich dialogów, części gramatycznej i około dwudziestu pięciu ćwiczeń. W części tej znajdują się również tablice gramatyczne, które obejmują główne deklinacje i koniugacje.