Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach

19 lipca 2022 roku słuchacze kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim oraz uczestnicy Międzynarodowej Śląskiej Szkoły Letniej prowadzonej w ramach projektu VINCI wspólnie udali się do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wyjście poprzedzone zostało zajęciami kulturowymi prowadzonymi przez mgr Magdalenę Knapik oraz mgr Magdalenę Nowak, które wprowadziły cudzoziemców w świat (nie tylko polskiej, ale i śląskiej) kultury, tradycji, realiów. 

Wycieczka dydaktyczna miała na celu przybliżenie Śląska jako regionu niezwykle zróżnicowanego pod względem historycznym, społecznościowym, etnokulturowym oraz geograficznym, by pomóc uczestnikom zajęć zaaklimatyzować się w nowym środowisku językowo-kulturowym, a także – zintegrować się ze sobą i z mieszkańcami województwa śląskiego.

Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Solidarni z Ukrainą.

Accessibility