Wielokulturowo w obiektach i… wśród uczestników

30-04-2024

Kolejne zajęcia terenowe Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie w dn. 20-21.04.2024 obfitowały w wyjątkowo dużo wrażeń. Wzięli w niej udział słuchacze Studiów, ale także stypendyści programu NAWA „Polonista” z Chin i studenci programu Erasmus. Słuchacze Studiów Podyplomowych byli zarówno uczestnikami, jak i opiekunami i przewodnikami cudzoziemców, którym objaśniali niuanse kultur w województwie śląskim. Tym razem studenci i nauczyciele odwiedzili powiaty: częstochowski i lubliniecki. Każde oglądane miejsce było spotkaniem z niezwykłą osobowością: w Lelowie o historii lelowskich Żydów opowiadał Mirosław Skrzypczyk, w Częstochowie jasnogórskie cymelia prezentowała s. Faustyna, w Koszęcinie – siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, po koszęcińskim pałacu oprowadzał Piotr Hankus, warsztaty wokalne prowadziła Karolina Banach, taneczne – Aleksandra Żaczkova, etnograficzne – Ewa Kruszyna. Na zakończenie grupa odwiedziła gospodarstwo legendarnego leśnika i Kuźnika – Czesława Tyrola.