Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w USA

13-11-2017

W dniach 27.10-10.11.2017 odbyły się wyjazdowe warsztaty polonistyczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych w ramach projektu „Praktyka czyni dydaktyka” współfinansowanego przez Senat RP.

Dr Agnieszka Tambor i mgr Magdalena Knapik przeprowadziły cykl zajęć dydaktycznych, spotkań metodycznych oraz warsztatów dla nauczycieli w Portland, San Francisco oraz Los Angeles. Ponadto dr Justyna Budzik poprowadziła zajęcia pokazowe dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Polskiej im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue, w której w klasach od I do VIII uczy się 90 osób. Dr Justyna Budzik zaproponowała uczniom zajęcia interdyscyplinarne łączące wiedzę o współczesnej polskiej filmografii oraz literaturze. 

Warsztaty w Szkole Polskiej w Portland składały się z kilku etapów. Przede wszystkim odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym zostały poruszone ważne kwestie motywacji do uczenia się języka polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz skutecznych metod aktywizacji uczniów. Wykładowczynie – bazując na doświadczeniach z poprzednich warsztatów – podzieliły się sposobami, jak zachęcić dziecko do chodzenia do sobotnich czy niedzielnych szkół i jak zaszczepić w nim chęć uczenia się języka polskiego, szeroko pojętej wiedzy o Polsce, literatury polskiej czy polskiej kultury. Kolejnym elementem warsztatów były hospitacje zajęć w różnych klasach oraz lekcje pokazowe prowadzone na różnych poziomach. Podczas tych spotkań główny nacisk położony został na atrakcyjne metody wprowadzania zagadnień gramatycznych oraz łączenie elementów wiedzy o Polsce, polskiej kulturze czy filmie podczas zajęć lektoratowych. Wykorzystane techniki pracy z uczniem zostały szczegółowo omówione podczas spotkań z nauczycielami. Zaprezentowano również podręczniki i książki pod kątem doboru treści oraz wykorzystania wybranych fragmentów na lekcjach dotyczących różnych zagadnień językowo-kulturowych. Nauczyciele mogli się zapoznać między innymi z następującymi publikacjami: Dzień dobry, Polski mniej obcy, Bawimy się w polski, Polska półka filmowa, Tęczowa gramatyka oraz seria Czytaj po polsku. Wszystkie zaprezentowane materiały wraz z kompletami pocztówek dydaktycznych oraz grą dydaktyczną poświęconą kształceniu umiejętności budowania pytań podarowano gronu pedagogicznemu.

W ramach wykładów polonistycznych odbyło się spotkanie na temat śląskich tradycji połączone z prelekcją poświęconą obrzędom popularnym na Śląsku (między innymi barbórki, urodzin czy rozpoczęcia szkoły z obowiązkową tytą) oraz cech gwary śląskiej. Przeprowadzono krótki kurs gwary śląskiej oraz podarowano pamiątkowe chusteczki ze śląskimi słowami i zwrotami oraz książki dotyczące Śląska i śląszczyzny. Wszyscy uczestnicy mieli też okazję do skosztowania śląskich przysmaków oraz przyjrzenia się z bliska elementom śląskich strojów.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło kilkadziesięcioro uczniów oraz ich rodziców i kilkunastu nauczycieli.

W Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Walnut Creek obok San Francisco w warsztatach na temat uczenia języka polskiego i gramatyki bez używania terminów gramatycznych oraz nauczania kultury polskiej uczestniczyło kilkunastu nauczycieli i ich asystentów. Dodatkowo wykładowczynie odwiedziły 12 klas (łącznie 120 uczniów), dla których prowadziły zajęcia pokazowe oraz hospitowały poszczególne zajęcia. Następnie w kolejnej części warsztatów wspólnie z nauczycielami dr Agnieszka Tambor oraz mgr Magdalena Knapik przeanalizowały obejrzane zajęcia oraz poprowadziły spotkanie metodyczne. Spotkanie z nauczycielami było niepowtarzalną okazją do podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami. Dodatkowo zarząd Szkoły przedstawił i skonsultował z wykładowczyniami z Uniwersytetu Śląskiego propozycje programów do nauczania języka polskiego w poszczególnych klasach.

W warsztatach polonistycznych zorganizowanych na terenie Los Angeles uczestniczyło kilkunastu nauczycieli z różnych szkół i stowarzyszeń działających na terenie tego rejonu. Zostały zaprezentowane liczne podręczniki, książki oraz materiały pomocne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na różnych poziomach, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Dr Agnieszka Tambor i mgr Magdalena Knapik przeprowadziły również lekcje pokazowe na poziomie początkującym z osobami dorosłymi.

 

8 listopada 2017 roku dr Justyna Budzik, która od kilku lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej poprowadziła lekcję pokazową dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Polskiej im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue. Szkołę prowadzi pani Anna Cholewińska, uczy się w niej ponad 90 osób w klasach od I do VIII. Dr Justyna Budzik zaproponowała uczniom zajęcia interdyscyplinarne, łączące wiedzę o współczesnej polskiej filmografii oraz literaturze. 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” prowadzonego przez Stowarzyszenie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ przy finansowym wsparciu Senatu RP.

Konspekt przeprowadzonych zajęć.

Relacja z lekcji w Szkole Polskiej w Bellevue.

 

Na zaproszenie pani Marii Grabowskiej – dyrektor Szkoły Polskiej w Domu Polskim w Seattle – 27 listopada miałam przyjemność spotkać się z uczącymi się tam dorosłymi z różnych grup. Byli obecni i studenci zupełnie początkujący, i mówiący biegle po polsku. Dwugodzinne zajęcia podzieliłam na dwie zasadnicze części. Pierwsza poświęcona została wybranym plakatom turystycznym Ryszarda Kai z serii Polska – rozpoznawaliśmy symbole i miejsca z plakatów, zastanawialiśmy się, dlaczego truskawka może być emblematem Polski albo dlaczego słoiki ilustrują plakat zatytułowany „Stolica”, rozszyfrowaliśmy także zapis „Ślónsk”. Więcej uwagi poświęciliśmy plakatowi „Zaduszki”, aby przejść do drugiej części lekcji. Obejrzeliśmy film „Święto Zmarłych” Aleksandry Terpińskiej (2011), po czym studenci wykonali szereg ćwiczeń leksykalnych i realioznawczych.

Dr Justyna Budzik

Warsztaty wyjazdowe prowadzone w USA w ramach projektu „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” pozwoliły na spotkanie z kilkuset uczniami polskiego pochodzenia oraz kilkudziesięcioma osobami związanymi ze środowiskiem polonijnym i nauczycielskim. Były również okazją do wymiany doświadczeń oraz wielu rozmów metodycznych.

Projekt jest dofinansowany przez Senat RP.