Wykłady profesora Tokimasy Sekiguchiego dla studentów międzynarodowych studiów polskich

Studenci międzynarodowych studiów polskich w najbliższym cyklu dydaktycznym jako obszar swoich studiów regionalnych wybrali kraje Dalekiego Wschodu. 5 października 2022 r. mieli niebywałą okazję wysłuchać wykładów wybitnego japońskiego polonisty, znakomitego tłumacza, znawcy kultury polskiej i japońskiej profesora Tokimasy Sekiguchiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wydziału Humanistycznego UŚ.

Profesor wygłosił wykłady na temat historii i pochodzenia japońskich ideogramów, fałszywej, jego zdaniem, koncepcji Azji dominującej w Europie. Studenci otrzymali teksty naukowe autorstwa profesora pt. Azja nie istnie oraz  On Some Advantages of the Cumbersome Japanese Language in Appreciating and Nourishing World Literature, które mogą stanowić inspirację do dalszych poszukiwań naukowych i odkrywania kultury japońskiej.

Integralną częścią spotkań z prof. Sekiguchim było również uczestnictwo studentów w spektaklu zatytułowanym Stacja woda. Na tę japońską sztukę wyreżyserowaną przez koreańskiego reżysera Kima Seila studenci udali się do Wrocławia w dniu 7 października 2022 roku. Sztuka Kolektywu Teatralnego SEAMI i Art Management Center Fukuoka wystawiana była w ramach 3. edycji InlanDimensions International Arts Festival w Instytucie im. J. Grotowskiego. Po przedstawieniu, które w całości było wykonane bez słowa mówionego, studenci wysłuchali dyskusji na jego temat prowadzonej przez prof. Sekiguchiego.

Tematyka wykładów oraz przedstawienie  były skierowane przede wszystkim do studentów 2. i 3. roku studiów licencjackich, jednak zarówno w spotkaniu z profesorem, jak i w wyjeździe do Wrocławia wzięli udział  studenci międzynarodowych studiów polskich ze wszystkich roczników.

Accessibility