XI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

17 maja 2023 roku odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Wydział Humanistyczny, Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz platformę edukacyjną Polska Półka Filmowa. To niezwykłe spotkanie miało formę hybrydową – obrady stacjonarne miały miejsce na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach, natomiast sekcje online – na platformie ZOOM.

Obrady tegorocznej konferencji odbyły się pod hasłem „Migracja – cywilizacja, kultura, język”. Program był niezwykle bogaty – wystąpienia zostały podzielone na obrady plenarne oraz 8 sekcji, wysłuchaliśmy ponad 50 uczestników reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne uczelnie.  

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

prof. dr hab. Adam Dziadek, Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Jolanta Tambor, przewodnicząca Komitetu Naukowego, dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Inaugurację swoją obecnością uświetnili znamienici goście – stacjonarnie obecni byli: prof. Małgorzata Kita, prof. Romuald Cudak, dr Dagmara Gałajda oraz wykładowcy SJiKP UŚ – dr Maria Czempka-Wewióra, dr Barbara Morcinek-Abramczyk, dr Tomasz Gęsina i mgr Katarzyna Szczotka, natomiast online udział wzięli: prof. Anna Janus-Sitarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Wacław M. Osadnik z Uniwersytetu Alberty w Edmonton, dr Magdalena Słyk z Uniwersytetu w Uppsali, dr Renate Misevica-Trillitzsch z Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle oraz prof. Ewa Biłas-Pleszak, prof. Aleksandra Achtelik, prof. Agnieszka Piela, dr Agnieszka Madeja, dr Agnieszka Tambor i mgr Magdalena Knapik z UŚ. Wśród uczestników byli przedstawiciele trzech kontynentów:  Uniwersytetu Ain Shams (Egipt), Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych w Zhejiang (Chiny), Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle (Niemcy), Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja), Sorbonne Université Lettres (Francja), Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia), Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopju (Macedonia) oraz z wielu polskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego.

Seminarzystom towarzyszyli promotorzy – oprócz już wymienionych w obradach uczestniczyli:  prof. Maria Zofia Wtorkowska z Uniwersytetu w Lublanie, dr Joanna Szewczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także prof. Agnieszka Nęcka-Czapska, prof. Marian Kisiel i prof. Michał Kłosiński z UŚ.

Katowicka konferencja była znakomitą okazją do zaprezentowania swoich badań naukowych, wysłuchania ciekawych referatów oraz wzięcia udziału w interesujących dyskusjach. Wszyscy prelegenci otrzymali upominki książkowe – publikacje Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Już dziś zapraszamy do Katowic na XII odsłonę Międzynarodowej Konferencji Magistrantów w roku 2024.

Program 11. Międzynarodowej Konferencji Magistrantów w 2023 roku

Linki do nagrań obrad: