XXXIV letnia szkoła oraz warsztaty dla zagranicznych lektorów jpjo

10-07-2024

Sierpień tradycyjnie będzie miesiącem, w którym wszystko dzieje się po polsku, mówi się o Polsce i pokazuje nasz kraj z wielu interesujących perspektyw obcokrajowcom, którzy przez trzy lub cztery tygodnie gościć będą na Uniwersytecie Śląskim, a konkretnie: w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jednostka ta uzyskała prestiżową akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do prowadzenia różnych kursów języka polskiego w latach 2021-2023 oraz 2023-2026.

W okresie wakacyjnym odbędą się:

  1. Letnia szkoła języka, kultury i literatury polskiej realizowana w dn. 1-28 sierpnia w trybie stacjonarnym w Cieszynie
  2. Zdalna letnia szkoła języka, kultury i literatury polskiej realizowana w dn. 1-21 sierpnia w wersji intensywnej
  3. Zdalna letnia szkoła języka, kultury i literatury polskiej realizowana w dn. 1-21 sierpnia w wersji lightowej
  4. Letni kurs NAWA dla lektorów cudzoziemców realizowany w dn. 1-21 sierpnia w trybie stacjonarnym w Cieszynie
  5. Letni kurs NAWA dla lektorów cudzoziemców realizowany w dn. 1-21 sierpnia w trybie zdalnym.

Łącznie w kursach weźmie udział ponad 330 studentów oraz 50 nauczycieli języka polskiego jako obcego uczących w placówkach poza granicami Polski (w Kirgistanie, Chinach, Gruzji, Rumunii, Szwecji, Brazylii, Ukrainie i na Węgrzech). Należy podkreślić olbrzymie zainteresowanie nauką naszego języka, w Polsce oraz za pośrednictwem łączy internetowych w zajęciach uczestniczyć będą osoby pochodzące z krajów sąsiednich (m.in. z Niemiec, Francji, Czech, Słowacji, Ukrainy, Łotwy, Rumunii, Holandii, Estonii, Islandii czy Finlandii) ale także bardzo odległych, uznawanych za egzotyczne (jak np. Indie, Argentyna, Wietnam, Korea Płd., Chiny, Brazylia, Peru, Egipt, Uzbekistan, Maroko, Azerbejdżan, Japonia), a międzynarodowa atmosfera sprzyjać będzie poznawaniu tajników polszczyzny, kultury, historii, literatury oraz sztuki.

W pierwszym tygodniu sierpnia właśnie w Cieszynie, mieście na granicy, będzie miała miejsce doroczna konferencja lektorów NAWA, w której wezmą udział nauczyciele na co dzień oddelegowani z ramienia Narodowej Agencji do pracy w zagranicznych placówkach uniwersyteckich. Program konwencji będzie częściowo połączony z aktywnościami letnich kursów (odbędą się lekcje pokazowe, hospitacje oraz wspólne imprezy integracyjne), dzięki czemu możliwe stanie się stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń szczególnie cennych metodycznie i dydaktycznie.

Plan dnia letniej szkoły oraz warsztatów dla lektorów koncentruje się przede wszystkim wokół praktycznej nauki języka polskiego, więc codziennie prowadzone będą zajęcia lektoratowe na różnych poziomach biegłości (od poziomu początkującego do zaawansowanego oraz zajęć porównawczych i metodycznych skierowanych do nauczycieli. Swą wiedzą i doświadczeniem służyć będą lektorzy SJiKP UŚ posiadający wieloletnie doświadczenie w kształceniu grup zróżnicowanych narodowościowo, autorzy podręczników i pomocy dydaktycznych, egzaminatorzy przeprowadzający państwowe egzaminy certyfikatowe z Języka polskiego jako obcego oraz egzaminy TELC. Po południu słuchacze będą mogli wybrać warsztaty, seminaria, konwersatoria i spotkania projektowe, które poprowadzą związani ze Szkołą nauczyciele akademiccy i wykładowych gościnni specjalizujący się w różnych dyscyplinach. Tematyka spotkań dotyczyć będzie np. polskich odkrywców i wynalazców, realioznawstwa w zakresie tak ogólnopolskim, jak i lokalnym (z uwzględnieniem Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego), ekologii z perspektywy dydaktycznej oraz praktycznej, arcydzieł literatury polskiej – szczególnie nowel i opowiadań XIX i XX w. oraz polskiej prozy reportażowej, wybranych zagadnień historycznych ważnych dla Polski (polskie powstania i ruchy narodowo-wyzwoleńcze, międzywojnie, II wojna światowa i kwestia żydowska, literatura obozowa), przemiany społeczno-gospodarcze i polska polityka zagraniczna. Wieczorami uczestnicy kursów poznają nasz kraj od nieco luźniejszej strony poprzez gry i zabawy o języku i z językiem, pogadanki nt polskiej kinematografii, spotkania z polską poezją, koncerty, wspólne wyjścia i rozmowy z Polakami: studentami, wykonawcami różnych zawodów, przedstawicielami lokalnych instytucji, firm, stowarzyszeń.

Program letnich kursów (zarówno w formie stacjonarnej, jak i online) obfituje także w różnorodne wydarzenia, spośród których warto wskazać:

2 sierpnia – inauguracja letnich kursów NAWA oraz konferencji lektorów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uroczystość odbędzie się 2 sierpnia br. o godz. 16:30Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (plac Teatralny 1), wezmą w niej udział – oprócz uczestników – również zaproszeni goście z Uniwersytetu Śląskiego, dyrekcja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, reprezentanci jednostek administracji krajowej, władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich: Katowic i Cieszyna, dyrektorzy, kierownicy i prezesi instytucji działających na terenie województwa śląskiego. Wykład inauguracyjny pt. „Kazimierz Wierzyński i laury olimpijskie. Igrzyska, medale, wiersze” wygłosi prof. Romuald Cudak, wieloletni Dyrektor SJiKP UŚ, a uroczystość otworzy i poprowadzi prof. Jolanta Tambor, Dyrektor Szkoły.

5-9 sierpnia – cykl warsztatów projektowych – zajęcia o charakterze praktycznym łączące wiedzę i umiejętności z zakresu literatury pozytywistycznej, reportażowej oraz współczesnej (praca na tekstach z serii Czytaj po polsku), polski regionalnej (z perspektywy dialektologii, etnologii, filmoznawstwa, kuchni), kulinariów (nauka przygotowywania potraw polskich i tych uznawanych za typowo regionalne), słownictwa specjalistycznego (nauka języka dla fanów motoryzacji, sportu, filmu, fauny i flory), Klub Detektywa (uczestnicy wyruszą w literacko-detektywistyczną wędrówkę po Cieszynie i będą starali się dowiedzieć, kto popełnił przestępstwo).

12-18 sierpnia – Tydzień Kultur i Tradycji organizowany w ramach projektu Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 – aż siedem dni spotkań z kulturami, realiami, literaturą, językami i niepowtarzalna okazja do poszerzenia horyzontów, poznania ciekawostek ze świata prezentowanych w sposób niestandardowy, a przede wszystkim – przekazywanych przez znawców dyscyplin oraz samych zagranicznych uczestników projektu. Równolegle w Katowicach i Cieszynie odbędą się warsztaty rękodzieła, emisji głosu i ruchu scenicznego, nauka alfabetów świata oraz sportowe. Zainteresowani nauką w bardziej typowym wydaniu będą mogli wysłuchać wykładów na temat typologii języków, Ramajany – uznawanej za najstarszą książkę na świecie – oraz innych dzieł wieków średnich, literatury polskiej w świecie oraz recepcji literatury polskiej w Chinach, imion kirgiskich oraz języku w popkulturze i konieczności kształcenia wrażliwości interkulturowej w naszym społeczeństwie. Kulminacyjnymi wydarzeniami będzie odsłonięcie beboka Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Wydziału Humanistycznego, który będzie pilnował wejścia do siedziby jednostek przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach, rozmowy o bogactwie kultur pogranicza połączone z wielkim śląskim czytaniem (rozgrzewka przed wrześniowym Narodowym Czytaniem) oraz wspólne odtańczenie poloneza na rynku w Nikiszowcu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń odbywających się w ramach projektu Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 znajdują się na stronie: 50 Tygodni Miasta Nauki | Europejskie Miasto Nauki 2024 KATOWICE

15 sierpnia – Sprawdzian z polskiego – kwiz ortograficzny dla zagranicznych uczestników kursów oraz gości z innych uczelni i instytucji uczących języka polskiego, w czasie którego piszący zmierzą się z trudnymi również dla natywnych użytkowników zasadami i regułami ortografii i interpunkcji. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody książkowe, a mistrz będzie miał zagwarantowany bezpłatny udział w XXXV letniej szkole w sierpniu 2025 roku. Wykład pt. Język jest jak powietrze? Metafory języka w nauczaniu języków obcych – ujęcie ekolingwistyczne wygłosi prof. Magdalena Steciąg.

15 sierpnia – Wieczór Kultur i Tradycji – impreza otwarta, w której wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz, cieszynianie, zaproszeni goście, turyści zwiedzający miasto na granicy polsko-czeskiej oraz znajomi i przyjaciele uczestników kursów, którzy różny sposób zaprezentują zgromadzonej widowni swoje kraje, języki, zwyczaje i tradycje. Wieczór obfitował będzie we wspólne śpiewy, zabawy, naukę tańców ludowych i narodowych, pokazy strojów, prezentacje ciekawostek kulturowych i językowych, degustacje przygotowanych specjalnie na tę okazję potraw.

23 sierpnia – Turniej Tłumaczy – prezentacja tłumaczeń utworu Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Rozmowa z Amerykanką o tłumaczeniu wierszy”. W czasie letnich kursów uczestnicy podejmą próbę przełożenia wiersza na znane sobie języki, a na uroczystej gali zaprezentują efekt swej pracy z poezją, dzieląc się jednocześnie doświadczeniami, trudnościami i radościami pracy z tekstem. Tłumaczenia zostaną wydane w formie broszury sygnowanej przez SJiKP UŚ.

Szczegółowe informacje o letnich kursach znajdują się na naszej stronie: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski – Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej (us.edu.pl) (letnia szkoła) i Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski – Letni kurs NAWA dla lektorów cudzoziemców (us.edu.pl) (warsztaty dla lektorów zagranicznych).

Letnie kursy NAWA 2024

 

SPONSORZY