Z wizytą w skansenie i Bibliotece Śląskiej

10 maja 2022 roku uczestnicy prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ rocznego kursu przygotowawczego udali się do Parku Śląskiego w Chorzowie, gdzie w ramach przedmiotu Zajęcia terenowe mieli okazję zwiedzić Górnośląski Park Etnograficzny.

Chorzowski skansen znajdujący się na szlaku architektury drewnianej od lat zachwyca turystów bogactwem architektury oraz dużym zbiorem różnego typu zabytków budownictwa śląskiego.

Słuchacze kursu rozpoczęli wycieczkę od wykładu prowadzonego przez mgra Krzysztofa Pszczółkę (co było elementem zajęć propedeutycznych z zakresu polityki i administracji), a następnie udali się – wraz z przewodnikami oraz panią Joanną Badurą-Skorupą – na spacer edukacyjny wśród zabytków śląskiej architektury. 

Z kolei 12 maja 2022 r. beneficjenci projektu zwiedzili gmach Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Pod opieką pracowników Biblioteki obejrzeli bogate zbiory instytucji, dowiedzieli się, w jaki sposób działa system wypożyczalni, wysłuchali także wykładu dra K. Węgrzynka. Zajęcia terenowe mają na celu swobodne poruszanie się cudzoziemców w polskich realiach językowo-kulturowych oraz zaznajomienie ich z pięknem i różnorodnością regionu, w którym obecnie się uczą.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Accessibility