Z wizytą w Szanghaju i Hangzhou

04-12-2023

W dniach 22-29.11.2023 z wizytą naukowo-dydaktyczną przebywała w Chinach prof. Jolanta Tambor. Pobyt na południowym wschodzie Chin był niezwykle intensywny.

Etap I to zajęcia dla studentów III roku polonistyki na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Wykład i seminarium prof. J. Tambor poświęciła sposobom wzbogacania języka polskiego: zapożyczeniom i nowym technikom derywacyjnym. W Katedrze Języka Polskiego wykładowczyni została powitana przez koordynatorkę programu polonistycznego dr Mao Rui (Marzenę), asystentkę mgr Zhao Zhen (Grażynę) – obie wykładowczynie kilka lat temu były studentkami UŚ dzięki rocznym stypendiom oraz polskich wykładowców gościnnych na SISU – prof. Tomasza Ewertowskiego i dr Jagnę Malejkę (oddelegowaną z UŚ).

Etap II to międzynarodowa konferencja zatytułowana „Studia Euroazjatyckie z międzynarodowej perspektywy / Eurasian Studies from an Interdisciplinary Perspective”. Na konferencji swoje wystąpienie zatytułowane „Pamięć kreowana. Czynniki konwersji kulturowo-etnicznej tożsamości” prof. J. Tambor zaprezentowała podczas otwierającej sesji plenarnej.

Etap III to wizyta w siedzibie Instytutu Medycyny Chińskiej Akademii Nauk, gdzie zaprosił prof. Ming Zhao, szef zespołu badań nad namnażaniem komórek macierzystych.

Etap IV to przewodniczenie jury II Konkursu Krasomówczego Języka Polskiego na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych Zhejiang w Hangzhou, gdzie funkcjonuje jedna z najmłodszych chińskich polonistyk, której koordynatorką jest absolwentka międzynarodowych studiów polskich UŚ, mgr Liu Zixuan (Lucyna). Studenci I roku tamtejszej polonistyki zaprezentowali swoje interpretacje wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Upominki dydaktyczne otrzymali wszyscy uczestnicy. Zwyciężczyni została uhonorowana dyplomem podpisanym przez JM Rektora UŚ, prof. Ryszarda Koziołka, który upoważnia ją do udziału w XXXIV letniej szkole UŚ.

Etap V to wspólne zwiedzanie wystawy poświęconej Wisławie Szymborskiej z polonistyczną kadrą ZISU.

Związki UŚ – Wydziału Humanistycznego i Szkoły Języka i Kultury Polskiej z polonistykami chińskimi są silne, bo wynikają ze wspólnych badań i działań edukacyjnych. Na UŚ chińscy poloniści zdobywają wykształcenie licencjackie, magisterskie i doktorskie.