Zajęcia terenowe w Instytucie Mikołowskim

9 lipca 2018 roku słuchaczki Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie udały się do Mikołowa. W Miejskiej Bibliotece Publicznej wzięły udział w prelekcji dr Agnieszki Tambor na temat twórczości Lecha Majewskiego, a następnie uczestniczyły w seansie filmu „Wojaczek”. Po projekcji słuchaczki wysłuchały wykładu poświęconego poezji Rafała Wojaczka, który wygłosił dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, który specjalizuje się m.in. w twórczości tego śląskiego poety. Ostatnim punktem … Czytaj dalej Zajęcia terenowe w Instytucie Mikołowskim

Read more