Zajęcia terenowe „Ziemia rybnicko-raciborska i pętla beskidzka”

23-06-2018

W dniach 16-17 czerwca 2018 r. odbyły się kolejne już zajęcia terenowe dla słuchaczy Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Zajęcia pierwszego dnia miały charakter geograficzno-przyrodniczo-kulturowy. Przygotował je dr hab. Adam Hibszer (Wydział Nauk o Ziemi UŚ). Uczestnicy poznali tak niezwykłe miejsca jak Park Krajobrazowy w Rudach Wielkich, wieś Wielikąt (znaną jako Ptasie Miasto) czy przeniesioną z terenów zalewowych miejscowość Nowe Nieboczowy. Oglądali Kotlinę Raciborską z punktu widokowego w Pogrzebieniu, podziwiali Rybnickie Morze i największą w Europie hałdę Szarlota. Zwiedzali zamek w Raciborzu, pszowską bazylikę oraz opactwo cystersów w Rudach. Zajęcia zakończyły się wspólną zabawą na cieszyńskim Rynku, na którym odbywał się festyn z okazji Święta Trzech Braci.

Dzień drugi rozpoczął się w Górkach Wielkich. Na Dworze Kossaków słuchaczy przywitała pani Anna Fenby–Taylor. Wnuczka Zofii Kossak opowiadała o skomplikowanych losach rodziny i przypomniała najważniejsze teksty swojej babci, szczególnie te związane ze Śląskiem: „Nieznany kraj”, „Legnickie pole”, „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”. W Koniakowie z kolei zajęcia odbywały się w Zagrodzie Edukacyjnej państwa Kohutów. W czasie pełnej pasji pasterskiej prelekcji uczestnicy wzięli udział w produkcji góralskiego sera, a następnie mieli okazję spróbować efektów swej pracy. Uroki gwary cieszyńskiej mogli poznać, wysłuchując zabawnych gawęd Jana Macoszki w Chacie Kawuloka. Dzień zakończyła wizyta w Wilamowicach. W czasie spotkania z Tymoteuszem Królem i Justyną Majerską–Sznajder słuchacze poznali historię tej niezwykłej  enklawy, a przede wszystkim języka jej mieszkańców – wilamowskiego (wymysiöeryś).

Krystian Węgrzynek