Zakończenie kursu języka polskiego dla reprezentantów zawodów medycznych

08-07-2024

5 lipca 2024 r. w przestrzeni wirtualnej odbyło się uroczyste zakończenie kursu języka polskiego z elementami medycznego słownictwa specjalistycznego dla reprezentantek i reprezentantów zawodów medycznych z Ukrainy organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach umowy ze Śląską Izbą Lekarską. Kurs obejmował 60 godzin zajęć, ukończyły go 82 osoby. Determinacja i silna motywacja uczestników spowodowały, że egzaminy poszły wyśmienicie, polska służba zdrowia zyskała lekarki i lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, ratowniczki i ratowników, potrafiących swobodnie porozumieć się z pacjentami po polsku.

Na uroczystym zakończeniu gościła prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Uczestnikom kursu gratulowali także dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, prorektorka ds. kształcenia i studentów UŚ oraz Marta Wilk, pomysłodawczyni i specjalistka ds. szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Śląskiej Izby Lekarskiej. Obecne były także wykładowczynie, które przez semestr spotykały się ze słuchaczami na zajęciach: dr hab. Aleksandra Achtelik, prof.UŚ,mgr Magdalena Knapik, mgr Magdalena Nowak-Kaczmarek (koordynatorka kursu) i mgr Sabina Strózik. W czasie uroczystości kończącej kilkumiesięczną naukę uczestnicy podzielili się wrażeniami z zajęć lektoratowych, dziękowali swoim nauczycielom i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu nauki. Wszyscy zgodnie podkreślali, jak ważna w ich zawodzie jest znajomość języka polskiego, a przede wszystkim fachowej terminologii, zadeklarowali również chęć udziału w kolejnej edycji kursu.