Zapisy/opłaty/ formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca 2022 roku.

Ogłoszenie wyników: 3 lipca 2022 roku.

Ceny stacjonarnej letniej szkoły w 2022 roku (1-28 sierpnia 2022)

Bezpłatny udział w letniej szkole 2022 dla stypendystów NAWA – programu Letnie kursy NAWA                                         

 0 euro

Pełny udział w stacjonarnej letniej szkole w wymiarze 4 tygodni

995 euro

Opłata za udział wyłącznie w zajęciach językowych (80 godzin lekcyjnych + konsultacje)

222 euro

Opłata za udział w zajęciach językowych i wykładach

395 euro

Opłata za udział w zajęciach językowych i programie kulturalnym

395 euro

 Ceny zdalnej letniej szkoły w 2022 roku (1-21 sierpnia 2022)

Bezpłatny udział w zdalnej letniej szkole 2022 dla stypendystów NAWA – programu Letnie kursy NAWA

0 euro

Pełny udział w zdalnej letniej szkole w wymiarze 3 tygodni

395 euro

Opłata za udział wyłącznie w zajęciach językowych (60 godzin lekcyjnych + konsultacje)

195 euro

Opłata za udział w zajęciach językowych i wykładach

295 euro

Opłata za udział w zajęciach językowych i programie kulturalnym

295 euro

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Accessibility