Zapisy/opłaty/ formularz zgłoszeniowy

APLIKACJA ZGŁOSZENIOWA

Ceny stacjonarnej letniej szkoły w 2024 roku

Bezpłatny udział w letniej szkole 2024 dla stypendystów NAWA – programu Letnie kursy NAWA                                           0 euro
Pełny udział w stacjonarnej letniej szkole w wymiarze 4 tygodni 995 euro
Opłata za udział wyłącznie w zajęciach językowych (80 godzin lekcyjnych + konsultacje) 222 euro
Opłata za udział w zajęciach językowych i wykładach 395 euro
Opłata za udział w zajęciach językowych i programie kulturalnym 395 euro

 Ceny zdalnej letniej szkoły w 2024 roku

Bezpłatny udział w zdalnej letniej szkole 2024 dla stypendystów NAWA – programu Letnie kursy NAWA 0 euro
Pełny udział w zdalnej letniej szkole w wymiarze 3 tygodni 395 euro
Opłata za udział wyłącznie w zajęciach językowych (60 godzin lekcyjnych + konsultacje) 195 euro
Opłata za udział w zajęciach językowych i wykładach 295 euro
Opłata za udział w zajęciach językowych i programie kulturalnym 295 euro

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej