Bal charytatywny

Dnia 12 października 2007 odbędzie się bal charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Na balu zbierane będą fundusze na rzecz dzieci Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie zajęło się tą kwestią ze względu na dramatyczną sytuację edukacyjną najmłodszego pokolenia naszych rodaków. Goszcząc w Wielkiej Brytanii na Międzynarodowych Targach Językowych, pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej mieli okazję przekonać się, jak niezwykle trudna jest tam sytuacja edukacyjna. Wiele osób w zasadzie społecznie, nieodpłatnie poświęca czas na prowadzenie zajęć w szkołach sobotnich, często jednak brak im narzędzi, środków i doświadczenia, by podołać temu ogromnie ważnemu zadaniu. Brakuje im odpowiednio przystosowanych programów szkolnych, podręczników, pomocy multimedialnych, rozkładów zajęć, konspektów, lektur, właściwie wszystkiego.
     Stowarzyszenie chce zatem pomóc nauczycielom oraz uczniom. Jesteśmy przekonani, że potrafimy im pomóc. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą związaną z nauczaniem języka polskiego jako ojczystego i języka polskiego jako obcego. Brakuje nam jednak funduszy, by wszystkie założenia i cele projektowanych działań zrealizować. Stąd pomysł charytatywnego balu.
     Na bal zaproszenia otrzymują przedstawiciele różnych środowisk zagranicznych i polonijnych, ale także wiele osób ze świata polskiej, a szczególnie regionalnej polityki, nauki i kultury.
     Na objęcie patronatu honorowego nad balem zgodził się Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Prof. dr hab. Janusz Janeczek.
     Stowarzyszenie, które działa już od kilku lat, jako pierwsze zdecydowało się podjąć tego typu inicjatywę: pomóc rodakom za zachodnią granicą, a tym samym nagłośnić istniejący już od jakiegoś czasu i narastający problem edukacji polskich dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii.
     Atrakcjami wieczoru mają być występy wieloletnich przyjaciół Szkoły Języka i Kultury Polskiej, w tym mamy nadzieję na recital Tadeusza Sławka. Poprosiliśmy także Ireneusza Dudka o wsparcie artystycznej części naszej inicjatywy – Irek Dudek wyraził już zgodę. Poza występami na balu przewidziana jest aukcja oraz inne atrakcje.

     Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące balu można uzyskać:
     w biurze Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz mailowo pod adresem: sympatycyszkoly@o2.pl

     Jeśli dobro polskich dzieci za granicą leży Wam na sercu istnieje możliwość wsparcia naszej akcji.
     Wystarczy kupić cegiełkę w cenie 60 zł.

     Pieniądze można wpłacić na konto Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej:

     Bank Zachodni WBK S.A. I O/Katowice
     66 10 90 11 86 0000 0001 0213 9266

     (z dopiskiem „Na ratunek dzieciom Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii”)

Accessibility