Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2021 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

BEZPŁATNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO (PROJEKT FAMI)

Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu 

 UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zarządzenia władz uniwersyteckich oraz obostrzenia sanitarne wprowadzone przez władze państwowe zarówno rejestracja, jak i sesja egzaminacyjna mogą zostać w każdym momencie odwołane. Proszę śledzić komunikaty  na stronie.

 

EGZAMIN 8-9 MAJA 2021 r.

Osoby, które zgłosiły się na egzamin w Katowicach, proszone są o stawienie się 8 maja w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rejestracja zacznie się od godziny 8.00 (zdający powinni się stawić zgodnie z informacją otrzymaną w mailu).

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice, Polska

Obowiązkowo proszę mieć ze sobą: maseczkę, rękawiczki, podpisane oświadczenie, a także ważny paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

EGZAMIN 19-20 CZERWCA 2021 r.

NABÓR NA EGZAMIN W CZERWCU JEST JUŻ ZAKOŃCZONY. NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ NA TĘ SESJĘ EGZAMINACYJNĄ.

Osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i OTRZYMAŁY E-MAIL Z ADRESU CERTYFIKATPOLSKI.PL Z POTWIERDZENIEM, powinny do 6 maja 2021 dokonać opłaty za egzamin. W tytule wpłaty należy wpisać: słowa kurs-certyfikacja, nazwisko, poziom oraz data egzaminu (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1, 19-20.06.2021). Potwierdzenie wykonania przelewu należy wysłać na adres: certyfikatpolski@us.edu.pl 

 

Cena egzaminu (według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę)

UWAGA! Koszty operacji bankowych pokrywa wpłacający. Na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego powinna wpłynąć podana kwota w PLN. W przypadku potrąceń związanych z kosztami bankowymi zdający zobowiązany jest do dopłacenia brakującej różnicy.

Opłata za egzamin

W tytule wpłaty należy wpisać: słowa kurs-certyfikacja, nazwisko, poziom oraz data egzaminu (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1, 19-20.06.2021).

Wpłaty należy dokonać w PLN; kurs euro – 4,5654 PLN zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30 kwietnia 2021.

Poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych (684,81 PLN).

Poziom B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych (684,81 PLN).

Poziom C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – równowartość kwoty 160 euro w polskich złotych (730,46 PLN).

 

Opłata za wydanie certyfikatu
Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu). W tytule wpłaty należy wpisać: słowo kurs-certyfikacja, nazwisko oraz  poziom (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1). 

Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski, 73 1050 1214 1000 0024 4886 4674 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL73105012141000002448864674
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej 

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7). Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Wzór pisma, które należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
tel. / faks: (+48) 32 2512991

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w późniejszym terminie.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport.

Accessibility