Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2024 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2024 roku.

Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu 

 

Nabór na egzamin prowadzony przez Uniwersytet Śląski w dniach 16-17 listopada 2024 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, poziomy B1 i C1 rozpocznie się 16.09.2024 r. o godz. 10:00. Zachęcamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy: System Rejestracji (us.edu.pl)

16 i 17 listopada 2024 r. Uniwersytet Śląski przeprowadzi egzamin certyfikatowy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Część pisemna egzaminu odbędzie się w sobotę (16 listopada), część ustna – w niedzielę (17 listopada). Egzamin jest poprzedzony kursem zapoznającym uczestników z jego strukturą i przebiegiem.

Osoby, które się zarejestrują, otrzymają dwie informacje e-mail:

1. Od nadawcy „SYSTEM REJESTRACJI” automatyczne potwierdzenie prawidłowego wypełnienia formularza.

2. Z adresu certyfikatpolski@us.edu.pl potwierdzenie przyznania miejsca i prośbę o opłatę we wskazanym terminie (szczegóły w treści e-maila).

NIE PRZYJMUJEMY OPŁAT WYKONANYCH WCZEŚNIEJ (PRZED REJESTRACJĄ) ORAZ OPŁAT OD OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY INFORMACJI O PRZYJĘCIU NA EGZAMIN.

Opłata za wydanie certyfikatu
Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu). W tytule wpłaty należy wpisać: słowo kurs-certyfikacja, nazwisko oraz  poziom (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1). 

Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski, 73 1050 1214 1000 0024 4886 4674 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL73105012141000002448864674
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej 

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7). Skan prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać e-mailem na adres certyfikatpolski@us.edu.pl.

Wzór pisma, które należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
(+48) 32 2009423

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
Uniwersytecka 4
40-007 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną wysłane drogą elektroniczną do kandydatów.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport.