Dyżury nauczycieli i wykładowców

Dyżury pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły

środy 13:00-13:45

https://zoom.us/j/94654150247?pwd=SW1uNGRoZjVGbG5hRTgvYVhzWW9PUT09

Dr hab. Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły

wtorki 13:00-13:45

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad6ebfcb853f548069cacf49d996780bd%40thread.tacv2/conversations?groupId=b4ef6b32-8da5-42c2-b2a6-492f9b606119&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

 Mgr Karolina Graboń

środy 13:00-13:45

https://zoom.us/j/95472491180?pwd=cW1rRm5ReXg5VDREYysrWHR0VnBidz09

Dr Anna Gałęziowska-Krzystolik, wicedyrektor Szkoły

czwartki 13:00-13:45

 

Mgr Kinga Groszewska

czwartki 13:00-13:45

https://us02web.zoom.us/j/82119411370?pwd=bTFLQnFGQUZOM2Q4NEhQMkozL255QT09

Dr Maria Czempka-Wewióra

wtorki 13:00-13:45

https://us02web.zoom.us/j/85329802608?pwd=RlFmRzNWT2dCQVdIK215SXlsQnJqdz09

Mgr Marcin Kluczny

środy 13:00-13:45

https://us02web.zoom.us/j/3917748994

Dr Agnieszka Madeja

wtorki 13:00-13:45

https://us02web.zoom.us/j/85409581722?pwd=dnhqK1FPRU5YM1ovT3dNVVpZeU1GQT09

Mgr Magdalena Knapik

poniedziałki 13:00-13:45

https://us02web.zoom.us/j/87670876606?pwd=bzlHNzMyS2trUXd3MFNrSWo4REJUZz09

Dr Barbara Morcinek-Abramczyk

wtorki 13:00-13:45

https://zoom.us/j/93705218022?pwd=ZHNKeUorbko4YlhLWnlKTlp3UjhMQT09

 

Mgr Magdalena Nowak

piątki 13:00-13:45

https://us02web.zoom.us/j/9950556310?pwd=N2FNMHlxTHpVR0huZURLRUhubzBYQT09 

 Dr Małgorzata Smereczniak

czwartki 13:00-13:45

 
 

Mgr Paulina Stasiak

środy 13:00-13:45

https://us02web.zoom.us/j/6929960146?pwd=SEdZalNsUGRKSk5Ia3RlRHlEbFEydz09

Mgr Anna Gawryś-Mazurkiewicz

poniedziałki 13:00-13:45

https://us02web.zoom.us/j/85781528938?pwd=MVhBenJHcnhFRnpoeUk5SzRVbTdMQT09

Mgr Katarzyna Szczotka

piątki 13:00-13:45

https://us04web.zoom.us/j/75703173290?pwd=OWFxTFhVcW9CbHdxRVRaTDdrWHdYQT09

 

Mgr Tomasz Gęsina

poniedziałki 13:00-13:45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhlNTg4OGItNDVhMi00OGMyLThkMGQtODA1ODNlNmJiZTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%2292a0bb78-9af7-4cf8-8f16-4bc4200ec715%22%7d

 

 

 

 

 

Accessibility