Skala ocen

Oceny opisowe, literowe i procentowe obowiązujące na zaświadczeniach potwierdzających ukończenie kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ

local grade / uniwersytecka skala ocen ECTS grade / skala ocen ECTS % equivalents / skala procentowa ECTS grade % of successful students normally achieving the grade definition / opis
5 (bardzo dobry) A 100%-91% 10

excellent – outstanding performance with only minor errors

wybitne osiągnięcia, z niewielkimi błędami

4,5/4+ (plus dobry) B 90%-86% 25

very good – above the average standard but with some errors

powyżej średniej, z pewnymi błędami

4 (dobry) C 85%-71% 30

good – generally sound work with a number of notable errors

solidna praca, sporo zauważalnych błędów

3,5/3+ (plus dostateczny) D 70%-61% 25

satisfactory – fair but with significant shortcomings

wynik zadowalający, ale rażące błędy

3 (dostateczny) E 60%-51% 10

sufficient – performance meets the minimum criteria

wyniki spełniają minimalne kryteria

2 (niedostateczny) F/FX <50%

fail (below the minimum criteria)

poniżej minimalnych kryteriów