Kursy języka polskiego

Szkoła oferuje:
– doświadczonych lektorów języka polskiego z dużym stażem w kraju i za granicą;
– najlepsze warunki nauki i profesjonalne kształcenie: nowoczesne programy nauczania, zróżnicowane kursy stacjonarne i online, pomoce dydaktyczne w postaci uznanych podręczników, programów multimedialnych i aplikacji;
– zróżnicowane doświadczenia; Szkoła współpracuje z zagranicznymi ośrodkami nauczania języka polskiego i z instytucjami krajowymi; jej pracownicy uczestniczą w różnych gremiach zainteresowanych nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego wśród cudzoziemców – są m.in. członkami Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Szkoła przeprowadza testy i egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego na danym poziomie językowego zaawansowania.

Kursy języka polskiego są pomyślane tak, aby mogła w nich uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego. Szkoła prowadzi kursy dla cudzoziemców przebywających w Polsce i dla tych, którzy dopiero zechcą przybyć do Polski, aby podjąć naukę języka polskiego lub wybierają się do naszego kraju w sprawach zawodowych.

Są to kursy dla osób, które dysponują niewielkim czasem na naukę i dla tych, które chcą się uczyć systematycznie. Na kursach języka polskiego jest miejsce dla studenta polonistyki i dla biznesmena.

Specjalne programy nauki umożliwiają udział w zajęciach, na których odbywają się regularne studia językowe i w takich, gdzie w szybki i atrakcyjny sposób uczestnik nabywa umiejętności posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego i zawodowego.

Kursy języka polskiego są prowadzone na wszystkich poziomach znajomości języka (A0 – sytuacje komunikacyjne, A1 – wprowadzenie do języka, A2 – wstępny, B1 – progowy, B2 – średni ogólny, C1 – średni specjalistyczny, C2 – zaawansowany). Kursy rozpoczynają się testem kwalifikacyjnym i kończą testem oceniającym postępy w nauce. W czasie kursów przeprowadzane są testy sprawdzające nabyte umiejętności.

Godzina lekcyjna na kursach trwa 45 minut. Podstawowy moduł nauczania składa się z 60 godzin lekcyjnych. Za zaliczenie 60 godzin kursu Szkoła przyznaje 6 punktów ECTS.

Jak zarejestrować się na kurs?

1. Proszę przeczytać poniższe informacje i wybrać odpowiedni dla siebie kurs: semestralny, intensywny lub przygotowujący do studiów w języku polskim.

2. Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy (https://www.formularze.us.edu.pl/kursy_jpjo). Na e-mail podany w zgłoszeniu przyjdzie automatyczna wiadomość potwierdzająca zgłoszenie się na kurs.

Kolejną wiadomość – z zaproszeniem na spotkanie organizacyjne – kandydaci otrzymają przed rozpoczęciem danego kursu, czyli pod koniec września lub pod koniec stycznia.

Na kursy można się zapisać:

  • w semestrze zimowym – do 1 listopada
  • w semestrze letnim – do 10 marca.

3. Jeśli potrzebne jest potwierdzenie zapisu na kurs (zaproszenie), proszę przesłać na nasz adres: szkola@us.edu.pl bankowe potwierdzenie uiszczenia opłaty wadium w wysokości 50 euro. Opłata ta jest bezzwrotna, jest wliczona w cenę kursu. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę wybranego kursu (np. Anna Nowak, semestralny kurs języka polskiego).

Możliwa jest płatność w polskich złotych (należy przeliczyć równowartość 50 euro x aktualny kurs 1 euro podany na stronie Narodowego Banku Polskiego: Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl). 

Pełna opłata za kurs możliwa jest dopiero po jego rozpoczęciu.

W terminie do 7 dni roboczych zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mailowy (skan) oraz korespondencyjny (oryginał). Szkoła nie pośredniczy w procesie uzyskania wizy.

Konto bankowe: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

4. Zakwaterowanie w akademiku jest możliwe po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu takiej prośby: szkola@us.edu.pl. Prosimy, by o przyjeździe i chęci skorzystania z zakwaterowania w domu studenta UŚ informować minimum 7 dni wcześniej. Szkoła nie gwarantuje zakwaterowania. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w akademiku mają stypendyści Rządu Polskiego oraz osoby, które przyjeżdżają z zagranicy i nie mieszkają w Polsce. Opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym (Szkoła nie dysponuje pokojami jednoosobowymi) zależy od rodzaju akademika, wynosi około 600 zł za osobę za miesiąc. Opłata jest uiszczana po przyjeździe bezpośrednio w akademiku. Nie ma możliwości wcześniejszego opłacenia miejsca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Akademiki | Student | Informacje, wiadomości i komunikaty | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl).

Semestralny kurs języka polskiego Intensywny roczny kurs języka polskiego Kurs przygotowawczy dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim