Kursy języka polskiego

Szkoła oferuje:
– doświadczonych lektorów języka polskiego z dużym stażem w kraju i za granicą;
– najlepsze warunki nauki i profesjonalne kształcenie: małe grupy (od 6 do 14 osób, możliwe też zajęcia indywidualne), nowoczesne programy nauczania, zróżnicowane kursy, pomoce dydaktyczne w postaci uznanych podręczników, programów multimedialnych i komputerowych;
– zróżnicowane doświadczenia; Szkoła współpracuje z zagranicznymi ośrodkami nauczania języka polskiego i z instytucjami krajowymi; jej pracownicy uczestniczą w różnych gremiach zainteresowanych nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego wśród cudzoziemców – są m.in. członkami Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
– możliwość nauki w kraju i za granicą.

Szkoła przeprowadza testy i egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego na danym poziomie językowego zaawansowania oraz przygotowuje do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Kursy języka polskiego są pomyślane tak, aby mogła w nich uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego. Szkoła prowadzi kursy dla cudzoziemców przebywających w Polsce i dla tych, którzy dopiero zechcą przybyć do Polski, aby podjąć naukę języka polskiego lub wybierają się do naszego kraju w sprawach zawodowych.

Są to kursy dla osób, które dysponują niewielkim czasem na naukę i dla tych, które chcą się uczyć systematycznie. Na kursach języka polskiego jest miejsce dla studenta polonistyki i dla biznesmena.

Specjalne programy nauki umożliwiają udział w zajęciach, na których odbywają się regularne studia językowe i w takich, gdzie w szybki i atrakcyjny sposób uczestnik nabywa umiejętności posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego i zawodowego.

Kursy języka polskiego są prowadzone na wszystkich poziomach znajomości języka (A0 – sytuacje komunikacyjne, A1 – wprowadzenie do języka, A2 – wstępny, B1 – progowy, B2 – średni ogólny, C1 – średni specjalistyczny, C2 – zaawansowany). Kursy rozpoczynają się testem kwalifikacyjnym i kończą testem oceniającym postępy w nauce. W czasie kursów przeprowadzane są testy sprawdzające nabyte umiejętności.

Godzina lekcyjna na kursach trwa 45 minut. Podstawowy moduł nauczania składa się z 60 godzin lekcyjnych. Za zaliczenie 60 godzin kursu Szkoła przyznaje 6 punktów ECTS.

 

Jak zarejestrować się na kurs?

1. Proszę przeczytać poniższe informacje i wybrać odpowiedni dla siebie kurs: semestralny, miesięczny, indywidualny (na życzenie), intensywny lub przygotowujący do egzaminu certyfikatowego

2. Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy (https://www.formularze.us.edu.pl/kursy_jpjo)

3. Jeśli potrzebne jest potwierdzenie zapisu na kurs (zaproszenie), proszę przesłać na nasz adres: szkola@us.edu.pl potwierdzenie bankowe uiszczenia opłaty wadium w wysokości 50 euro. Opłata ta jest bezzwrotna. W terminie do 7 dni roboczych zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mailowy (skan) oraz korespondencyjny (oryginał). Szkoła nie pośredniczy w procesie uzyskania wizy.

Semestralny kurs języka polskiego Miesięczny kurs języka polskiego Kurs języka polskiego na życzenie (a la carte) Intensywny roczny kurs języka polskiego

Kurs przygotowujący do  egzaminów certyfikatowych

Kurs przygotowawczy dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Accessibility